NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM20.80 RM26.00
TEORI, MODEL REKREASI DAN PENDIDIKAN LUAR
End In :
Price RM20.80 RM26.00
Size (L x W x H) 15 cm x 1 cm x 23 cm
Points Needed 520
Availability 1
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 978-967-2159-19-3

Aktiviti rekreasi dan pendidikan luar semakin mendapat sambutan hangat di seluruh dunia pada masa kini. Selain menjadi medium pembinaan jati diri, bidang rekreasi dan pendidikan luar juga dilaksanakan sebagai wadah untuk membina semangat sepasukan, menerapkan nilai-nilai murni, membentuk daya kepimpinan, menanamkan amalan mesra alam dan kemahiran pengurusan risiko. Pembinaan semua nilai murni ini perlulahdisokong oleh pengetahuan kukuh jurulatih tentang pelbagai teori dan model yangterdapat dalam bidang rekreasi dan pendidikan luar. Malangnya, sehingga hari ini, rujukan berkaitan teori dan model dalam pendidikan luar adalah amat terhad. Akibatnya berlaku ketidakseimbangan terhadap perlaksanaan aktiviti rekreasi dan pendidikan luar yang dilihat terlalu berfokuskan kemahiran sehingga mengenepikan nilai-nilai murni yang sepatutnya diterapkan dalam aktiviti tersebut. Buku ini boleh dijadikan panduan dan pegangan oleh jurulatih, guru, pengurus program dan semua yang terlibat dalam aktiviti rekreasi dan pendidikan luar untuk menerapkan nilai-nilai murni yang sepatutnya wujud semasa aktiviti dijalankan.

Aktiviti rekreasi dan pendidikan luar semakin mendapat sambutan hangat di seluruh dunia pada masa kini. Selain menjadi medium pembinaan jati diri, bidang rekreasi dan pendidikan luar juga dilaksanakan sebagai wadah untuk membina semangat sepasukan, menerapkan nilai-nilai murni, membentuk daya kepimpinan, menanamkan amalan mesra alam dan kemahiran pengurusan risiko. Pembinaan semua nilai murni ini perlulahdisokong oleh pengetahuan kukuh jurulatih tentang pelbagai teori dan model yangterdapat dalam bidang rekreasi dan pendidikan luar. Malangnya, sehingga hari ini, rujukan berkaitan teori dan model dalam pendidikan luar adalah amat terhad. Akibatnya berlaku ketidakseimbangan terhadap perlaksanaan aktiviti rekreasi dan pendidikan luar yang dilihat terlalu berfokuskan kemahiran sehingga mengenepikan nilai-nilai murni yang sepatutnya diterapkan dalam aktiviti tersebut. Buku ini boleh dijadikan panduan dan pegangan oleh jurulatih, guru, pengurus program dan semua yang terlibat dalam aktiviti rekreasi dan pendidikan luar untuk menerapkan nilai-nilai murni yang sepatutnya wujud semasa aktiviti dijalankan.