NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
Latest Products
Sort by
Show result

Buku ini adalah cernaan hasil penyelidikan dan kajian berkaitan dengan fenomena pendidikan Bahasa melayu dan Kesusasteraan Melayu. Oleh hal yang demikian, terdpat banyak pemikiran yang telah diketengahkan dalam buku ini untuk diperhalusi dan diterjemahkan dalam realiti iklim pendidikan negara.

RM45.05
RM53.00

Realisasi lsu atau Dinamika Kajian dalam bidang Bahasa, Sastera dan Budaya amatlah diperlukan untuk mengangkat martabat bidang-bidang ini agar selari dengan arus kemodenan dan teknologi masa kini. Para ahli akademik dan tokoh dalam ketiga-tiga bidang ini cuba mengangkat isu-isu sebenar ini agar perkembangan ilmu itu terpelihara untuk diwasilahkan kepada pengkaji, pensyarah, guru dan pelajar serta generasi alfa sekarang.

RM69.70
RM82.00

Antara bangsa utama yang mendukung perkembangan tamadun Islam (dari segi kronologi) adalah bangsa Arab, Parsi, Turki dan Melayu. Buku ini (Telaah Khazanah Sastera Turki) meninjau bagaimana bangsa Turki menyumbangkan khazanah persuratannya dalam peradaban Islam. Kebanyakan kandungannya - dalam bentuk artikel, esei, dan terjemahan karya kreatif - tertumpu kepada perihal sastera, baik yang klasik mahupunmoden. Turut disertakan dua artikel yang menyentuh bahasa Turki. Selain perbahasan tentang sastera Turki sepenuhnya, ada juga perbincangandalam konteks perbandingan dengan sastera-sastera Islami yang lain seperti sastera Arab, Parsi dan Melayu.

RM99.20
RM124.00

Buku ini mengisahkan tentang perjuangan kemerdekaan Malaysia. Perjuangan rakyat, ia bermula di bumi bertuah negeri Perak darul Ridzuan. Kesedaran dan kebangkitan anak-anak muda kelahiran negeri Perak memberi impak besar dalam perjuangan kemerdekaan Tanah Melayu waktu itu. Gema merdeka bermula di bumi Perak dan seterusnaya disahut silih berganti dari negeri-negeri Melayu yang lain. Kemunculan Sultan Idris Training Collage (SITC) di bumu Mualim, Tanjong Malim, Perak.

RM40.00

Penulisan bahan ilmiah seperti esei, laporan penyelidikan,disertasi, artikel jurnal dan buku memerlukan gaya yang formal. Salah satu gaya yang popular digunakan dalam bidang Sains Sosial dan Pendidikan ialah gaya American Psychological Association ( APA ). Gaya ini telah dikemas kini dala versi baharu iaitu Edisi ke-7 yang secara rasminya diperkenalkan pada tahun 2019.

RM50.00

Buku ini dengan jelas membicarakan mengenai konsep keyakinan diri dalam melihat persamaan dan perbezaan terhadap konsep keyakinan diri menurut perpektif Barat dan Islam. Ternyata bahawa menurut perspektif Islam, konsep keyakinan diri adalah lebih meluas, kekal dan umum kerana Islam mengaitkan keyakinan diri dengan konsep ketuhanan (Uluhiyah)

RM25.00

Buku kepimpinan dan pengurusan Pusat pendidikan Awal Kanak-kanak ini mengandungi 13 bab yang lengkap meliputi pelbagai aspek pengurusan diperingkat TADIKA dan TASKA. Buku ini juga menjelaskan teori-teori yang berkaitan, serta menerangkan ciri-ciri pusat pendidikan awal kanak-kanak yang berkesan yang merangkumi aspek pengurusan kakitangan, pengurusan murid, penyelenggaraan peralatan, pengurusan kewangan, pengurusan makanan, pengurusan program serta hubungan pusat awal kanak-kanak dengan komuniti. Selain itu, buku ini turut membincangkan tentang kepimpinan dan juga bidang keusahawanan dalam pendidikan awal kanak-kanak yang boleh diterokai khususnya proses penubuhan TADIKA dan TASKA. 

RM40.00

Buku ini memberi pendedahan kepada pembaca tentang kajian tindakan sebagai penyelidikan asas di sekolah serta memperkenalkan kepada pembaca apa itu kajian tindakan, apa kepentingan dan bagaimana pelaksaannya. Selain itu, buku ini membantupembaca membuat refleksi sehingga mampu merancang penyelidikan tindakan bagi menambah baik pengurusan sekolah mahupun di dalam bilik darjah. Buku ini ditulis oleh penulis bepengalaman dan berlatar belakangkan pendidikan. Bahasa yang digunakan mudah difahami dengan gaya persembahan yang ringkas dan padat agar dapat meningkatkan tahap kefahaman dan minat pembaca terhadap kajian tindakan. Denagn itu, buku ini dapat menjadi rujukan utama, khususnya kepada pendidik yang ingin  menjadi penyelidik kajian untuk menambah baik pengajaran sesuai dengan profesionalisme keguruan.

RM35.00

Perjalanan pengalaman Tan Sri Dr. Wan Mohd Zahid meniti denai ilmu di kampung di bandar, di ibu kota kemudian di negara asing. Kembali ke tanah air berkhidmat sebagai pendidik, pentadbir, kemudian perancang dan pemimpin tertinggi dalam sektor pendidikan. Semua ini dilakar dengan jelas dalam buku ini supaya pembaca dapat memahami dengan benar sebuah kehidupan manusia  bernama Tan Sri Dr. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin bergelumang mempelopori pembaharuan dalam pendidikan negara yang pada saat ini dan sampai bila-bila kekal dalam ingat kita akan baik budi, khidmat, jasa dan baktinya kepada agama, masyarakat dan negara.

RM90.00

Buku ini membahaskan Teori Etika dan Moral yang bertunjangkan pemahaman dan analisis akal. Tujuannya bagi merasionalkan teori dari pelbagai sudut yang boleh diaplikasikan.

RM35.00

The Dewa Pechil tale teaches we cannot succeed alone. The loyalty of Cemara Bermas and her followers are needed for Dewa Pecchil's revival.

RM35.00

Buku ini dihasilkan untuk kegunaan murid-murid Ijazah Sarjana Muda dan guru-guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani kerana kandungannya bolej dijadikan panduan serta menepati kaedah mengajardalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

RM35.00

Perjalanan pengalaman Tan Sri Dr. Wan Mohd Zahid meniti denai ilmu di kampung di bandar, di ibu kota kemudian di negara asing. Kembali ke tanah air berkhidmat sebagai pendidik, pentadbir kemudian perancang dan pemimpin tertinggi dalam sektor pendidikan.

RM150.00

membuat sesuatu kajian atau penyelidikan bahasa akan menjadi lebih mudah dengan adanya buku ini. Kandungannya yang padat dengan panduan dan petunjuk langkah demi langkah, akan dapt memandu anada ke desinasi penyelidikan yang berimpak tinggi. Kepada para penyelidik, buku ini untuk anda.

Dato'Prof. Dr. Abdul Jalil Othman - Profesr Kehormat Universiti Malaya

RM35.00

Kemahiran literasi merujuk kepada kemahiran membaca dan mnulis yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak untuk digunakan dalam pembelajaran dan komunikasi harian. Namun begitu, kanak-kanak berkemungkinan mengalami masalah seperti lambat bercakap, pelat, malas membaca buku dan buta huruf.

RM40.00

Buku ini dihasilkan sebagai santapan minda, dan membukakesedaran pembaca untuk menyelami kehidupan manusia semasa dunia dilanda wabak tersebut, yang menyebabkan kebinasaan ekonomi dan kehilangan nyawa. Buku ini merupakan koleksi hasil karangan pemuisi berbakat yang pernah menyertai pertandingan puisi Covid-19.

RM10.00

Subjek Falsafah dan Isu Semasa dan Penghayatan Etika dan Peradaban adalah dua kursus wajib universiti yang diperkenalkan oleh mantan Menteri Pendidikan Malaysia, YB Dr. Maszlee Malik pada tahun 2019. Buku ini mengandungi 9 topik.

RM25.00

Buku ini membicarakan tentang prospek dan cabaran dalam sektor arkeopelancongan di malaysia, iaitu salah satu subsektor di dalam industri pelancongan. Perkembangan terkini menunjukkan industri pelancongan adalah sektor ekonomi yang bukan sahaja popular malahan ia semakin penting di Malaysia.

RM35.00

The Integrated Classical Guitar Method: Accelerated Learning was designed for beginners with zero or little background in classical guitar playing. Pedagogical considerations are well taken into account in the preparation of this method book. The content is systematically designed in the sense that the mastery of classical guitar competencies at each learning stage is well achieved before proceeding to the next stage.

RM25.00

Buku ini boleh dijadikan panduan asas kepada pengurus pasukan yang dilantik untuk memahami asas-asas penting yang perlu diketahui oleh seseorang pengurus pasukan termasuklah memahami peranan staf dalam pasukan, peranan dan tanggungjawab seorang Pengurus Pasukan, pelantikan staf dan lain-lain.

RM45.00

Buku ini menunjukkan langkah demi langkah cara mudah dan cepat menggunakan aplikasi Mendeley dan cara untuk memformatkan penulisan disertasi dan tesis menerusi Microsoft Word.

RM55.00

The publication of Reflections: Dr. Mohd Said is a result of much thought and effort first and foremost by the writers who contributed ther impressions od Dr. Mohd Said in his various roles and capacities.

RM100.00