NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM2.30 RM23.00
MODUL PENTAKSIRAN ALTERNATIF : SAINS SUKAN TINGKATAN 4
End In :
Price RM2.30 RM23.00
Size (L x W x H) 22.3 cm x 15.2 cm x 0.7 cm
Points Needed 460
Availability 8
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 978-983-3759-70-5

Modul Pentaksiran Alternatif Sains Sukan Tingkatan 4 diterbitkan hasil daripada penyelidikan yang dijalankan oleh kumpulan penyelidikan Fakukti Sains Sukan dan Kejurulatihan, Universiti Pendidikan Sultan Idris mengenai Reka Bentuk Pentaksiran Alternatif dalam Mata Pelajaran Sains Sukan Tingkatan empat di sekolah menengah di Malaysia.

Modul Pentaksiran Alternatif Sains Sukan Tingkatan 4 diterbitkan hasil daripada penyelidikan yang dijalankan oleh kumpulan penyelidikan Fakukti Sains Sukan dan Kejurulatihan, Universiti Pendidikan Sultan Idris mengenai Reka Bentuk Pentaksiran Alternatif dalam Mata Pelajaran Sains Sukan Tingkatan empat di sekolah menengah di Malaysia. Isu pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah menjadi inspirasi kepada penulis untuk menghasilkan modul ini yang dijadikan sebagai satu inovasi baharu dalam memartabatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Sains Sukan di sekolah. Seharusnya mata pelajaran Sains Sukan kini diberi nafas baharu dari aspek pentaksirannya agar proses pengajaran dan pembelajaran yang dilalui oleh guru dan murid menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan.