NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM3.75 RM25.00
KUASAI SISTEM EJAAN BAHARU BAHASA MELAYU MELALUI LATIHAN
End In :
Price RM3.75 RM25.00
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 0.5 cm
Availability 48
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Buku Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui Latihan membicarakan hal tentang Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu yang telah dipersetujui bersama antara Malaysia dengan Indonesi pada tahun 1972. Buku ini memuatkan 12 bab Yang kandungannya membincangkan hal-hal tentang Sejarah Sistem Ejaan Bahasa Melayu, Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu, Sistem Keselarasan Huruf Vokal, Kesalahan Pengejaan Kata, Ejaan Kata Pinjaman, Rangkaian Kata dan Kata Majmuk.

Buku Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui Latihan membicarakan hal tentang Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu yang telah dipersetujui bersama antara Malaysia dengan Indonesi pada tahun 1972. Buku ini memuatkan 12 bab Yang kandungannya membincangkan hal-hal tentang Sejarah Sistem Ejaan Bahasa Melayu, Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu, Sistem Keselarasan Huruf Vokal, Kesalahan Pengejaan Kata, Ejaan Kata Pinjaman, Rangkaian Kata dan Kata Majmuk. Dalam bab 10, 11 dan 12 beberapa latihan, ujian dan panduan ejaan turut disediakan khusus bagi membantu para pengguna buku ini menguasai Sistem Ejaan Bahasa Melayu dengan sempurna tanpa melakukan kesilapan