NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM35.00
PENDEKATAN PENYELIDIKAN REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN (PRP). APLIKASI KEPADA PENYELIDIKAN PENDIDIKAN.
Price RM35.00
Size (L x W x H) 23 cm x 16 cm x 1 cm
Points Needed 700
Availability 10
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 978-967-2159-19-3

Buku Pendekatan Penyelidikan Rekabentuk dan Pembangunan (PRP) yang dikenali juga sebagai Design and Development Research Approach (DDR) memaparkan salah satu pendekatan alternatif dalam bidang penyelidikan dan aplikasinya kepada bidang pendidikan. Selain daripada pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan juga Mod-Campuran dalam pendekatan penyelidikan, pendekatan PRP memperkenalkan metod-pelbagai dalam menjalankan penyelidikan. Pendekatan asal DDR telah dibuat pengubahsuaian kepada tatacara dan prosedur yang boleh dipanggil sebagai modifikasi PRP. Pendekatan PRP adalah sesuai untuk kajian dan penyelidikan yang bermatlamatkan penghasilan akhir kajian yang visible seperti penghasilan model, modul, taksonomi, kerangka, indek, dan juga sesuatu inovasi baharu. Dengan adanya beberapa fasa penyelidikan yang terdapat dalam PRP ini maka pelbagai metode/teknik penyelidikan boleh digunakan termasuklah kaedah tinjauan, teknik temu bual, fenomenologi, Fuzzy Delphi Method (FDM), Interpretive Structural Modelling (ISM), Analytical Hierarchical Processing (AHP) dan lain-lain lagi terutama untuk fasa pembinaan atau fasa rekabentuk kajian. Persoalan kajian yang khusus mengikut setiap fasa iaitu fasa analisis keperluan, fasa rekabentuk dan implementasi, serta fasa penilaian yang dilaksanakan akan melengkapkan satu-satu prototaip ciptaan pengkaji kepada bentuk kebolehlaksanaan praktisnya di dunia luar.

Buku Pendekatan Penyelidikan Rekabentuk dan Pembangunan (PRP) yang dikenali juga sebagai Design and Development Research Approach (DDR) memaparkan salah satu pendekatan alternatif dalam bidang penyelidikan dan aplikasinya kepada bidang pendidikan. Selain daripada pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan juga Mod-Campuran dalam pendekatan penyelidikan, pendekatan PRP memperkenalkan metod-pelbagai dalam menjalankan penyelidikan. Pendekatan asal DDR telah dibuat pengubahsuaian kepada tatacara dan prosedur yang boleh dipanggil sebagai modifikasi PRP. Pendekatan PRP adalah sesuai untuk kajian dan penyelidikan yang bermatlamatkan penghasilan akhir kajian yang visible seperti penghasilan model, modul, taksonomi, kerangka, indek, dan juga sesuatu inovasi baharu. Dengan adanya beberapa fasa penyelidikan yang terdapat dalam PRP ini maka pelbagai metode/teknik penyelidikan boleh digunakan termasuklah kaedah tinjauan, teknik temu bual, fenomenologi, Fuzzy Delphi Method (FDM), Interpretive Structural Modelling (ISM), Analytical Hierarchical Processing (AHP) dan lain-lain lagi terutama untuk fasa pembinaan atau fasa rekabentuk kajian. Persoalan kajian yang khusus mengikut setiap fasa iaitu fasa analisis keperluan, fasa rekabentuk dan implementasi, serta fasa penilaian yang dilaksanakan akan melengkapkan satu-satu prototaip ciptaan pengkaji kepada bentuk kebolehlaksanaan praktisnya di dunia luar.