NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
Sort by
Show result

ISBN 978-629-7524-28-3

Sejarah kedatangan tulisan Jawi di Nusantara telah membuktikan keagungan Tulisan Jawi dan Seni Khat yang mana merupakan salah satu medium membawa perubahan ketamadunan bangsa. Oleh yang demikian, kaedah mempelajari tulisan Jawi dan pada masa yang sama menguasai Seni Khat melalui cara mempraktikkannya dengan betul telah disesuaikan dalam buku ini. Pada susunan bab turut menterampilkan sejarah supaya kupasan isu menjadi lebih esklusif serta pembaca turut dilatih tubi dengan menulis dan membunyikan secara betul lagi efektif.

RM40.00

This book uncovers the truth behind Sukarno's Guided Democracy in Indonesia, the cult of personality and the role o f propaganda in maintanining his power.

RM50.00

ISBN 978-629-7524-26-9

Sultan Idris Training College (SITC) terletak di Tanjong Malim, Perak merupakan gedung ilmu yang amat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Malaysia. Ia juga dikenali dengan jolokan Universiti Melayu. Kewujudan SITC bukan sahaja dapat menampung keperluan tenaga guru tetapi turut mencetuskan semangat yang luar biasa dalam kalangan guru pelatih SITC untuk lebih gigih menggalas tanggungjawab sebagai seorang pendidik demi mendidik dan memajukan anak bangsa demi masa depan Tanah Melayu. Lulusan SITC berusaha untuk memberikan kesedaran dan kefahaman kepada masyarakat tentang peri pentingnya kemerdekaan negara. Mereka berjuang melalui pelbagai jalur antaranya melalui politik dan menggunakan jalur bahasa dan kesusasteraan Melayu. Mereka terkenal sebagai pejuang kemerdekaan yang mencetuskan gelombang kebangkitan rakyat demi sebuah kemerdekaan. Jasa dan pengorbanan pejuang terdahulu mesti dihargai dan difahami generasi masa kini. Lantaran itu, buku ini mesti dimiliki dan dibaca oleh mereka yang meminati tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Malaysia.

RM50.00

ISBN 978-629-7524-32-0

Buku Cabaran Komuniti Orang Asli dalam Matlamat Pembangunan Lestari bertujuan untuk menelusuri cabaran komuniti orang asli dalam memperkasa kemajuan pada masa hadapan. Buku ini menyentuh perbincangan mengenai Pendidikan Sekolah Rimba, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP), Kejayaan Akademik Komuniti Orang Asli, Pendidikan Keusahawanan, Undang-undang, Perkhidmatan Jalur Lebar Internet, Peranan Kaunseling dan Cabaran dan kelestarian Kehidupan Komuniti orang asli. Perbincangan dalam buku ini dapat dilihat khususnya dalam beberapa aspek yang saling berhubung kait antaranya melalui keperluan membangunkan kelestarian Pendidikan komuniti orang asli selari dengan Matlamat Pembangunan Lestari 2030 (SDGs 2030). Penulisan buku ini dijayakan agar pembaca memahami dalam usaha yang boleh dilakukan dalam menelusuri cabaran dalam memperkasa kelestarian pendidikan, sosioekonomi dan kehidupan komuniti orang asli. Buku ini harus dimiliki oleh mereka yang berminat tentang Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs 2030) khususnya mengenai kelestarian kehidupan Komuniti Orang Asli. Lantaran itu, buku ini juga sesuai dijadikan rujukan para pengkaji pembangunan lestari, bidang geografi, alam sekitar, sains persekitaran, dan juga pelbagai bidang yang merentas disiplin serta para siswazah dan orang awam.

RM35.00

ISBN 978-967-2799-86-3

The essays in this book represent my engagement with the epistemological, historical, cultural and societal perspectives of journalism and media. It interprets what is and advocates what would and could be. As the practice with most writings from the university environment, many originated from academic, scholarly and social commitments in one's vocation. This book introduces another way of knowing journalism and the media. It serves as a rejoinder to the orientation and thinking on journalism, communication and media in Malaysia conditioned by the establishment of journalism/mass communication schools some five decades ago. Apart from exploring non-Western perspectives on media historiography and communication, this book argues for a corpus from a none Euro-American tradition. It calls for reassessing journalism as a sociological and civilizational construct implemented through the curriculum in journalism and media education.

 

RM35.00

 

ISBN 978-629-7524-14-6

Numerical Methods with Scilab Programming book describes some of the numerical methods use to solve problems like scalar and system of nonlinear equations, linear system, polynomial,differentiation, integration and initial value problems. This book aims to give a complete lecture notes for both analytical and approximation results with the help of Scilab programming. A complete numerical solution using Scilab is written in a way so that anyone without the knowledge of programming skills can easily understand the Scilab code. Students are provided with a clear and accessible guidance on a wide range of solutions and explanation to some of the numerical methods are given in a recorded video which can be easily view from the QR code given. Numerical Methods with Scilab Programming can be a great textbook for undergraduate and graduate students in the field of mathematics, science and engineering courses with numerical methods and analysis components.

RM48.00

ISBN 978-629-7524-27-6
Peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut persekitaran semasa. Bagi Ibu bapa muda dan bakal bergelar ibu bapa, mereka perlu mempunyai ilmu pengetahuan berasaskan media sosial semasa selaras dengan era pendigitalan dan teknologi maklumat. Harapan ibu bapa, apabila anak-anak dihantar ke tadika, ialah kejayaan dan potensi anak-anak terserlah dan dibugarkan. Ibu bapa mengharapkan anak-anak menjadi pintar cerdas, berbakat, berpotensi dan berjaya dalam akademik apabila melangkah ke alam persekolahan serta peringkat pengajian tinggi kelak. Penulisan buku ini bermatlamat berkongsi idea, pengalaman dan misi dalam mencorak dan membentuk kemenjadian anak-anak sejak mereka di tadika lagi. Buku ini adalah Garapan daripada tesis pengarang, dan dibahagikan kepada sepuluh bab bagi memudahkan pembaca memahami dan berkongsi maklumat berkaitan pendidikan anak-anak peringkat tadika. Keseluruhan kandungan buku ini diharap dapat menjadi input dan panduan khususnya kepada ibu bapa muda tentang kepentingan pendidikan anak yang holistik dan kaedah Pendidikan anak yang berkualiti.

RM30.00

ISBN 978-629-7524-16-0

Buku Media Pendidikan: Kajian dan Reka Bentuk Berpusatkan Pelajar adalah sebuah buku yang merumuskan pengalaman serta dapatan penyelidikan berkaitan media kreatif dan adaptasinya dalam pendidikan sebagai panduan untuk penyelidik dan pembangun bahan instruksi berasaskan multimedia. Keunikan buku ini ialah kandungannya yang mengintegrasikan bidang reka bentuk media kreatif dan bidang reka bentuk instruksi. Buku ini merangkumi pelbagai konteks penulisan, termasuk aspek lontaran idea, laporan penyelidikan, tinjauan literatur dan panduan langkah demi langkah. 

RM60.00

ISBN 978-967-0050-69-0

Buku Kajian Tindakan dalam Pendidikan Moral ditulis untuk menampung kekurangan buku berkaitan metodologi dalam penyelidikan Kajian Tindakan. Buku ini memberi tumpuan khusus dalam aspek pelaksanaan Kajian Tindakan secara praktikal dalam bidang Pendidikan Moral. Penulisan buku ini juga memuatkan metodologi pendekatan kuantitatif, kualitatif, pendekatan campuran dan reka bentuk penyelidikan secara ringkas untuk memberikan pemahaman awal tentang penyelidikan kepada para penyelidik novis.

RM40.00

ISBN 978-629-7524-11-5

Pendedahan awal konsep pedagogi dan pendidikan awal kanak-kanak, prinsip pengalaman pembelajaran dan pengajaran kanak-kanak yang bersesuaian dengan perkembangan berdasarkan Kurikulum PERMATA dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

RM40.00

ISBN 978-967-0050-65-2

Buku ini menyumbang kepada pengamalan teknik penjanaan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam pengajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah. Buku ini amat sesuai dijadikan rujukan yang sangat bermanfaat kepada para pelajar dan mahasiswa pelbagai peringkat, ahli akademik serta para pengkaji dan masyarakat dalam usaha mereka memahami dan megaplikasikan KBAT dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa.

RM35.00

ISBN 978-967-2908-32-6

Buku ini adalah cernaan hasil penyelidikan dan kajian berkaitan dengan fenomena pendidikan Bahasa melayu dan Kesusasteraan Melayu. Oleh hal yang demikian, terdpat banyak pemikiran yang telah diketengahkan dalam buku ini untuk diperhalusi dan diterjemahkan dalam realiti iklim pendidikan negara.

RM53.00

ISBN 978-967-2908-35-7

Realisasi lsu atau Dinamika Kajian dalam bidang Bahasa, Sastera dan Budaya amatlah diperlukan untuk mengangkat martabat bidang-bidang ini agar selari dengan arus kemodenan dan teknologi masa kini. Para ahli akademik dan tokoh dalam ketiga-tiga bidang ini cuba mengangkat isu-isu sebenar ini agar perkembangan ilmu itu terpelihara untuk diwasilahkan kepada pengkaji, pensyarah, guru dan pelajar serta generasi alfa sekarang.

RM82.00

ISBN 978-967-2851-11-0

Antara bangsa utama yang mendukung perkembangan tamadun Islam (dari segi kronologi) adalah bangsa Arab, Parsi, Turki dan Melayu. Buku ini (Telaah Khazanah Sastera Turki) meninjau bagaimana bangsa Turki menyumbangkan khazanah persuratannya dalam peradaban Islam. Kebanyakan kandungannya - dalam bentuk artikel, esei, dan terjemahan karya kreatif - tertumpu kepada perihal sastera, baik yang klasik mahupunmoden. Turut disertakan dua artikel yang menyentuh bahasa Turki. Selain perbahasan tentang sastera Turki sepenuhnya, ada juga perbincangandalam konteks perbandingan dengan sastera-sastera Islami yang lain seperti sastera Arab, Parsi dan Melayu.

RM124.00

ISBN 978-967-005-063-8

Buku ini memberi pendedahan kepada pembaca tentang kajian tindakan sebagai penyelidikan asas di sekolah serta memperkenalkan kepada pembaca apa itu kajian tindakan, apa kepentingan dan bagaimana pelaksaannya. Selain itu, buku ini membantupembaca membuat refleksi sehingga mampu merancang penyelidikan tindakan bagi menambah baik pengurusan sekolah mahupun di dalam bilik darjah. Buku ini ditulis oleh penulis bepengalaman dan berlatar belakangkan pendidikan. Bahasa yang digunakan mudah difahami dengan gaya persembahan yang ringkas dan padat agar dapat meningkatkan tahap kefahaman dan minat pembaca terhadap kajian tindakan. Denagn itu, buku ini dapat menjadi rujukan utama, khususnya kepada pendidik yang ingin  menjadi penyelidik kajian untuk menambah baik pengajaran sesuai dengan profesionalisme keguruan.

RM35.00

ISBN 978-967-2159-52-0

Perjalanan pengalaman Tan Sri Dr. Wan Mohd Zahid meniti denai ilmu di kampung di bandar, di ibu kota kemudian di negara asing. Kembali ke tanah air berkhidmat sebagai pendidik, pentadbir, kemudian perancang dan pemimpin tertinggi dalam sektor pendidikan. Semua ini dilakar dengan jelas dalam buku ini supaya pembaca dapat memahami dengan benar sebuah kehidupan manusia  bernama Tan Sri Dr. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin bergelumang mempelopori pembaharuan dalam pendidikan negara yang pada saat ini dan sampai bila-bila kekal dalam ingat kita akan baik budi, khidmat, jasa dan baktinya kepada agama, masyarakat dan negara.

RM90.00

ISBN 978-967-2799-58-0

Buku ini membahaskan Teori Etika dan Moral yang bertunjangkan pemahaman dan analisis akal. Tujuannya bagi merasionalkan teori dari pelbagai sudut yang boleh diaplikasikan.

RM35.00

ISBN 978-967-2851-71-4

The Dewa Pechil tale teaches we cannot succeed alone. The loyalty of Cemara Bermas and her followers are needed for Dewa Pecchil's revival.

RM35.00

ISBN 978-967-2799-81-8

Buku ini dihasilkan untuk kegunaan murid-murid Ijazah Sarjana Muda dan guru-guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani kerana kandungannya bolej dijadikan panduan serta menepati kaedah mengajardalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

RM35.00

ISBN 978-967-2851-70-7

Perjalanan pengalaman Tan Sri Dr. Wan Mohd Zahid meniti denai ilmu di kampung di bandar, di ibu kota kemudian di negara asing. Kembali ke tanah air berkhidmat sebagai pendidik, pentadbir kemudian perancang dan pemimpin tertinggi dalam sektor pendidikan.

RM150.00

ISBN 978-967-2851-69-1

Membuat sesuatu kajian atau penyelidikan bahasa akan menjadi lebih mudah dengan adanya buku ini. Kandungannya yang padat dengan panduan dan petunjuk langkah demi langkah, akan dapt memandu anada ke desinasi penyelidikan yang berimpak tinggi. Kepada para penyelidik, buku ini untuk anda.

Dato'Prof. Dr. Abdul Jalil Othman - Profesr Kehormat Universiti Malaya

RM35.00

ISBN 978-967-2799-78-9

Kemahiran literasi merujuk kepada kemahiran membaca dan mnulis yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak untuk digunakan dalam pembelajaran dan komunikasi harian. Namun begitu, kanak-kanak berkemungkinan mengalami masalah seperti lambat bercakap, pelat, malas membaca buku dan buta huruf.

RM40.00

ISBN 978-967-2799-80-1

Buku ini dihasilkan sebagai santapan minda, dan membukakesedaran pembaca untuk menyelami kehidupan manusia semasa dunia dilanda wabak tersebut, yang menyebabkan kebinasaan ekonomi dan kehilangan nyawa. Buku ini merupakan koleksi hasil karangan pemuisi berbakat yang pernah menyertai pertandingan puisi Covid-19.

RM10.00

ISBN 978-967-2799-23-8

Subjek Falsafah dan Isu Semasa dan Penghayatan Etika dan Peradaban adalah dua kursus wajib universiti yang diperkenalkan oleh mantan Menteri Pendidikan Malaysia, YB Dr. Maszlee Malik pada tahun 2019. Buku ini mengandungi 9 topik.

RM25.00

ISBN 978-967-2799-17-7

Buku ini membicarakan tentang prospek dan cabaran dalam sektor arkeopelancongan di malaysia, iaitu salah satu subsektor di dalam industri pelancongan. Perkembangan terkini menunjukkan industri pelancongan adalah sektor ekonomi yang bukan sahaja popular malahan ia semakin penting di Malaysia.

RM35.00

ISBN 978-967-2851-57-8

The Integrated Classical Guitar Method: Accelerated Learning was designed for beginners with zero or little background in classical guitar playing. Pedagogical considerations are well taken into account in the preparation of this method book. The content is systematically designed in the sense that the mastery of classical guitar competencies at each learning stage is well achieved before proceeding to the next stage.

RM25.00

ISBN 978-967-2799-25-2

Buku ini boleh dijadikan panduan asas kepada pengurus pasukan yang dilantik untuk memahami asas-asas penting yang perlu diketahui oleh seseorang pengurus pasukan termasuklah memahami peranan staf dalam pasukan, peranan dan tanggungjawab seorang Pengurus Pasukan, pelantikan staf dan lain-lain.

RM45.00

(ISBN 978-967-2799-16-0)

Naratif Filem : Satu Pengenalan dihasilkan sebagai buku teks bagi memberi panduan dan kefahaman asas kepada pembaca (pelajar, penulis skrip, pengkritik filem) untuk memahami naratif filem. Pemahaman ini membolehkan pembaca memahami pembentukan sesebuah cerita bagi tujuan apresiasi, kritikan dan penghasilan sesebuah skrip filem yang baik. Buku ini sesuai dijadikan rujukan bagi para pelajar insititut pengajian tinggi yang mengikuti kursus penulisan skrip, kritikan filem dan juga karya kreatif yang lain seperti novel dan cerpen. Selain itu, ia boleh digunakan oleh penyelidik yang mengkaji bidang perfileman kerana elemen dan struktur naratif adalah asas kepada pemahaman sebuah skrip dan filem.

RM30.00

(ISBN 978-967-2799-16-0)

Naratif Filem : Satu Pengenalan dihasilkan sebagai buku teks bagi memberi panduan dan kefahaman asas kepada pembaca (pelajar, penulis skrip, pengkritik filem) untuk memahami naratif filem. Pemahaman ini membolehkan pembaca memahami pembentukan sesebuah cerita bagi tujuan apresiasi, kritikan dan penghasilan sesebuah skrip filem yang baik. Buku ini sesuai dijadikan rujukan bagi para pelajar insititut pengajian tinggi yang mengikuti kursus penulisan skrip, kritikan filem dan juga karya kreatif yang lain seperti novel dan cerpen. Selain itu, ia boleh digunakan oleh penyelidik yang mengkaji bidang perfileman kerana elemen dan struktur naratif adalah asas kepada pemahaman sebuah skrip dan filem.

RM30.00

(ISBN : 978-967-2851-42-4)

Buku ini menjelaskan beberapa polemik yang muncul berkaitan dengan bidang arkeologi. Realitinya zaman prasejarah di Asia Tenggara seolah-olah tidak lengkap tanpa menyentuh tentang kebudayaan Dongson. Ini kerana kebudayaan Dongson adalah sebahagian daripada tema dalam urutan kebudayaan masyarakat zaman prasejarah di Asia Tenggara. Walau bagaimanapun pemahaman mengenai kebudayaan Dongson dalam kalangan orang awam dipercayai masih kabur dan tidak begitu meluas.

RM30.00

(ISBN :  978-967-2851-67-7)

Setiap muslim wajib mengikuti perintah Nabi SAW. Perintah ini perlu difahami dengan betul sebelum ia dilaksanakan. Oleh itu, amat penting bagi setiap muslim untuk berpegang dengan kaedah yang betul bagi memahami ssebuah hadis. Kaedah memahami hadis yang dimuatkan dalam buku ini dirumuskan daripada apa yang digariskan oleh ulama sepanjang zaman. ia disusun dengan contoh yang praktikal dari hadis dan komentar ulama.

RM30.00

(ISBN :  978-967-2851-44-8)

This early childhood curriculum book describes the importants aspects of the early childhood education that teachers and students must master when teaching innursery and kindergarten. This book aims to contribute knowledge about early childhood curriculum withthe main focus on exposing students and teachers to curricula in Malaysia and the internationalk level.

RM40.00

(ISBN : 978-967-2851-41-7)

Buku Pasukan F PDRM vs Komunis ini menyingkap kembali tentang strategi dan taktikal Parti Komunis Malaya 9PKM) dalam melancarkan pemberointakan bersenjata di Semenanjung Tanah Melayu. Selain itu, buku ini juga mengangkat Pasukan F sebagai pasukn kecil dengan motto "Hanya Yang Berani" tetapi dirahsiakan dari pengetahuan umum sejak mula ditubuhkan.

RM45.00

(ISBN : 978-967-2851-31-8) Exploring Physics in Daily Life: Mechanics and Matters is intended for students taking physics at the pre-university level such as STPM, diploma, matriculation, A-Level and foundations studies. It may also offer a suitable reference for undergraduate students option science asa an elective or minor subjects. The book covers the topic of kinematics and dynamics, matter and fluid mechanics which lay the foundation to the higher field of physics.

RM30.00

(ISBN : 978-967-2851-48-6) Isu kelemahan pelajar dalam mata pelajaran Kimia seringkali diperdebatkan. Di antara Konsep Kimia yang sukar dikuasaioleh pelajar adalah Konsep Tiga Aras Perwakilan Kimia ( aras perwakilan makroskopik, mikroskopik dan simbolik). Ketidakmampuan pelajar dalam menguasai konsep ini menyebabkan mereka tidak berupaya untuk mengaplikasi kemahiran penyelesaian masalah yang amatditekankan sebagai satu kemahiran abad ke-21.

RM30.00

(ISBN : 978-967-2851-04-2) Buku ini memberikan tumpuan kepada perbincangan tentang pembinaan soal selidik Rubrik Dua Lapis. Perbincangan dimulakan asas kepada pembinaan soal selidik ini iaitu berlatar Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Isu-isu berkaitan PBS disentuh bagi memberi gambaran kepada pembaca supaya pembacaan lebih terarah.

RM20.00

(ISBN : 978-967-2851-09-7) Buku ini mebekalkan ilmu pengetahuan, kemahiran, strategi dan teknik praktikal tentang pentaksiran formatif kepada para pendidik, ibu bapa dan para pelajar dalam meningkatkan pencapaian pelajar. Semua orang boleh menafsir tetapi untuk mentaksir supaya menjadi penghubung antara pengajaran dan pembelajaran bukan suatu yang mudah. Ia memerlukan ilmu pengetahuan dan latihan serta motivasi yang mampan dalam memahaminya. 

RM30.00

ISBN 978-967-2163-39-8

Buku ini membawa pembaca untuk meneliti sejarah Tanjong Malim dari awal pembukaan dan perkembangannya sehingga kini. Untuk memberi lebih jelas gambaran mengenai sejarah Tanjong Malim, tujuh bab telah diketengahkan :- Sejarah awal, Ulu Bernam dan Tanjong Malim sejak 1870-1900, Pendudukdan perkembangan ekonomi, Sultan Idris Training College dan lain-lain.

RM80.00

(ISBN : 978-967-2908-97-5) This book seeks to provide quick references to both novice and experienced writers alike in carrying out citing and referencing efficiently and accurately. Features of the book such as user-friendly 'Quich-guides', common errors, examples, exercise and answer keys are included to help ensure that the two fundamental skills are acquired in a quick and effective manner.

RM30.00