NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM32.00 RM40.00
KESIHATAN MENTAL DALAM KAUNSELING
End In :
Price RM32.00 RM40.00
Size (L x W x H) 15 cm x 2 cm x 23 cm
Points Needed 800
Availability 9
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 978-967-2908-15-5

Masalah kesihatan mental semakin mendapat perhatian meluas masyarakat Malaysia pada hari ini dan bukan lagi satu topik tabu atau terpencil seperti dahulu kerana impaknya yang besar kepada kesejahteraan kehidupan manusia. Masalah kesihatan mental yang tidak dirawat bukan sahaja akan memberi impak negatif malah mendedahkan individu atau klien kepada tindakan memudaratkan termasuk bunuh diri. Dalam konteks ini, peranan kaunselor dan profesional perkhidmatan manusia yang lain amatlah kritikal dalam memberikan bantuan psikologi bagi mencegah masalah kesihatan mental menjadi lebih tenat. Pengesanan awal simptom  amat penting supaya klien boleh dibantu dan dirawat dengan segera. Justeru, buku Kesihatan Mental dalam Kaunseling dihasilkan untuk meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kemahiran tentang kesihatan mental dalam amalan kaunseling khususnya dalam kaunseling kesihatan mental. Kesemua 10 tajuk yang dibincangkan dalam buku ini merupakan landasan terbaik untuk kaunselor dan profesional kesihatan mental yang lain melengkapkan diri dengan pendidikan kesihatan mental dan kemahiran asas klinikal yang diperlukan untuk memberikan perkhidmatan kaunseling yang profesional dan beretika dalam pelbagai seting khususnya dalam seting kesihatan mental di hospital, komuniti, pemulihan, kebajikan, rumah perlindungan, sekolah dan organisasi. Penghasilan buku ini diharap dapat memantapkan kecekapan kaunselor mengendalikan kes-kes berkaitan masalah kesihatan mental dan seterusnya dapat berkolaborasi dengan profesional kesihatan mental lain dalam mempromosi kesejahteraan mental klien serta memartabatkan bidang kaunseling khususnya kaunseling kesihatan mental. 

Masalah kesihatan mental semakin mendapat perhatian meluas masyarakat Malaysia pada hari ini dan bukan lagi satu topik tabu atau terpencil seperti dahulu kerana impaknya yang besar kepada kesejahteraan kehidupan manusia. Masalah kesihatan mental yang tidak dirawat bukan sahaja akan memberi impak negatif malah mendedahkan individu atau klien kepada tindakan memudaratkan termasuk bunuh diri. Dalam konteks ini, peranan kaunselor dan profesional perkhidmatan manusia yang lain amatlah kritikal dalam memberikan bantuan psikologi bagi mencegah masalah kesihatan mental menjadi lebih tenat. Pengesanan awal simptom  amat penting supaya klien boleh dibantu dan dirawat dengan segera. Justeru, buku Kesihatan Mental dalam Kaunseling dihasilkan untuk meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kemahiran tentang kesihatan mental dalam amalan kaunseling khususnya dalam kaunseling kesihatan mental. Kesemua 10 tajuk yang dibincangkan dalam buku ini merupakan landasan terbaik untuk kaunselor dan profesional kesihatan mental yang lain melengkapkan diri dengan pendidikan kesihatan mental dan kemahiran asas klinikal yang diperlukan untuk memberikan perkhidmatan kaunseling yang profesional dan beretika dalam pelbagai seting khususnya dalam seting kesihatan mental di hospital, komuniti, pemulihan, kebajikan, rumah perlindungan, sekolah dan organisasi. Penghasilan buku ini diharap dapat memantapkan kecekapan kaunselor mengendalikan kes-kes berkaitan masalah kesihatan mental dan seterusnya dapat berkolaborasi dengan profesional kesihatan mental lain dalam mempromosi kesejahteraan mental klien serta memartabatkan bidang kaunseling khususnya kaunseling kesihatan mental.