NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
20
KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN
RM40.00 RM50.00
KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN
End In :
Price RM40.00 RM50.00
Brand UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
Size (L x W x H) 15 cm x 2 cm x 23 cm
Points Needed 1000
Availability 1
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 978-967-0924-76-2

Buku ini merangkumi aspek dalam proses membuat penyelidikan, iaitu daripada memahami kaedah membuat penyelidikan sehingga memulakan proposal kajian. Buku ini mempunyai 17 bab secara umumnya. Ia terbahagi kepada beberapa pendekatan iaitu menerangkan bagaimana membuat penyelidikan, bermula daripada membuat pernyataan masalah, objektif, persoalan kajian, jenis penyelidikan, hipotesis, pensampelan, kebolehpercayaan dan kesahan serta membina soal selidik. Objektif buku ini, supaya penyelidik dapat menguasai kesemua penyelidikan dalam pendidikan dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif.
Karya ini bukan sahaja dihasilkan bagi mengisi keperluan akademik di peringkat universiti, tetapi juga bagi mengisi keperluan dalam penyelidik dan kajian, khususnya para pendidik yang terlibat dalam institusi pendidikan tinggi. Diharap buku ini juga boleh menjadi bahan rujukan dan bacaan berguna bagi golongan pembaca yang ingin mempertingkatkan pembangunan serta mutu penyelidikan mereka.

Buku ini merangkumi aspek dalam proses membuat penyelidikan, iaitu daripada memahami kaedah membuat penyelidikan sehingga memulakan proposal kajian. Buku ini mempunyai 17 bab secara umumnya. Ia terbahagi kepada beberapa pendekatan iaitu menerangkan bagaimana membuat penyelidikan, bermula daripada membuat pernyataan masalah, objektif, persoalan kajian, jenis penyelidikan, hipotesis, pensampelan, kebolehpercayaan dan kesahan serta membina soal selidik. Objektif buku ini, supaya penyelidik dapat menguasai kesemua penyelidikan dalam pendidikan dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif.
Karya ini bukan sahaja dihasilkan bagi mengisi keperluan akademik di peringkat universiti, tetapi juga bagi mengisi keperluan dalam penyelidik dan kajian, khususnya para pendidik yang terlibat dalam institusi pendidikan tinggi. Diharap buku ini juga boleh menjadi bahan rujukan dan bacaan berguna bagi golongan pembaca yang ingin mempertingkatkan pembangunan serta mutu penyelidikan mereka.