PELAKSANAAN PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 1 TELAH BERMULA PADA 29 JUN 2021 SEHINGGA TARIKH DIBERITAHU KELAK. #STAYHOME #STAYSAFE
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM20.00
MEMARTABATKAN KESUSASTERAAN MELAYU DALAM PERADABAN MALAYSIA
Price RM20.00
Size (L x W x H) 23 cm x 16 cm x 1.2 cm
Availability 54
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Dalam usaha melahirkan warganegara dan modal insan yang dan Ilmu Kesusasteraan Melayu penting dipelajari oleh setiap dari sekolah rendah hingga ke pusat pengajian tinggi di Malaysia. Ini selaras dengan usaha usaha kerajaan hendak memantapkan lagi sistem dan Dasar Pendidikan Kebangsaan Malaysia mengikut keperluan semasa. Bagi mencapai matlamat ini, satu pelan awal Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah dilancarkan dan memberi peluang kepada rakyat Malaysia membuat cadangan membina bagi memperkemaskan lagi pelan tersebut.

Dalam usaha melahirkan warganegara dan modal insan yang dan Ilmu Kesusasteraan Melayu penting dipelajari oleh setiap dari sekolah rendah hingga ke pusat pengajian tinggi di Malaysia. Ini selaras dengan usaha usaha kerajaan hendak memantapkan lagi sistem dan Dasar Pendidikan Kebangsaan Malaysia mengikut keperluan semasa. Bagi mencapai matlamat ini, satu pelan awal Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah dilancarkan dan memberi peluang kepada rakyat Malaysia membuat cadangan membina bagi memperkemaskan lagi pelan tersebut.