PELAKSANAAN PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 1 TELAH BERMULA PADA 29 JUN 2021 SEHINGGA TARIKH DIBERITAHU KELAK. #STAYHOME #STAYSAFE
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM40.00
JATI DIRI DAN PATRIOTISME TERAS PERADABAN MALAYSIA
Price RM40.00
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 1 cm
Availability 26
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Bagi memahami dan menghayati kekuatan jati diri dan semangat patriotisme dalam memartabatkan peradaban Malaysia. GAPENA bekerjasama dengan IPM, UPSI menjalankan penyelidikan dan menerbitkan sebuah buku yang menghimpunkan sebelas penulis dan penyelidikan yang pakar dalam pelbagai bidang yang berkaitan jati diri dan patriotisme di Malaysia. Selaras dengan matlamat IPM, UPSI dan kerajaan bagi melahirkan pewaris Malaysia yang mempunyai kekuatan jati diri dan semangat patriotisme berdasarkan Gagasan 1 Malaysia, maka buku JATI DIRI DAN PATRIOTISME TERAS PERADABAN MALAYSIA diteribitkan senagai buku ilmiah di tanah air kita ini. Ini bersesuaian dan menyokong usaha Gagasan 1 Malaysia bagi mewujudkan perpaduan pelbagai bangsa dan kaum di bawah satu bumbung dan menjadi teras dalam peradaban Malaysia. Buku ini berhasrat menjadi panduan mengenai konsep jati diri dan patriotisme di Malaysia berdasarkan sejarah, perkembangan dan dasar kerajaan yang perlu dihayati setiap warga Malaysia dalam usaha membina negara bangsa Malasia yang kukuh dan bersatu padu serta memartabatkan Peradaban Malaysia yang berteraskan Peradaban Melayu. Sebagai sebuah negara yang mempunyai sejarah perjuangan kebangsaan (nasionalisme), semangat patriotisme cintakan tanah sir atau negara dan raja atau ketua menjadi teras penting dan di tanamkan dalam jiwa setiap warga negara Malaysia. Semangat patriotisme ini pula digandingkan dengan kekuatan jati diri kebangsaan 9Malaysia) bagi melahirkan warga negara yang cinta kepada negara dan bersama membina Nehra Bangsa Malaysia yang kukuh dan bersatu padu. ini selaras dengan kehendak perlembangaan dan rukun negara.
 

Bagi memahami dan menghayati kekuatan jati diri dan semangat patriotisme dalam memartabatkan peradaban Malaysia. GAPENA bekerjasama dengan IPM, UPSI menjalankan penyelidikan dan menerbitkan sebuah buku yang menghimpunkan sebelas penulis dan penyelidikan yang pakar dalam pelbagai bidang yang berkaitan jati diri dan patriotisme di Malaysia. Selaras dengan matlamat IPM, UPSI dan kerajaan bagi melahirkan pewaris Malaysia yang mempunyai kekuatan jati diri dan semangat patriotisme berdasarkan Gagasan 1 Malaysia, maka buku JATI DIRI DAN PATRIOTISME TERAS PERADABAN MALAYSIA diteribitkan senagai buku ilmiah di tanah air kita ini. Ini bersesuaian dan menyokong usaha Gagasan 1 Malaysia bagi mewujudkan perpaduan pelbagai bangsa dan kaum di bawah satu bumbung dan menjadi teras dalam peradaban Malaysia. Buku ini berhasrat menjadi panduan mengenai konsep jati diri dan patriotisme di Malaysia berdasarkan sejarah, perkembangan dan dasar kerajaan yang perlu dihayati setiap warga Malaysia dalam usaha membina negara bangsa Malasia yang kukuh dan bersatu padu serta memartabatkan Peradaban Malaysia yang berteraskan Peradaban Melayu. Sebagai sebuah negara yang mempunyai sejarah perjuangan kebangsaan (nasionalisme), semangat patriotisme cintakan tanah sir atau negara dan raja atau ketua menjadi teras penting dan di tanamkan dalam jiwa setiap warga negara Malaysia. Semangat patriotisme ini pula digandingkan dengan kekuatan jati diri kebangsaan 9Malaysia) bagi melahirkan warga negara yang cinta kepada negara dan bersama membina Nehra Bangsa Malaysia yang kukuh dan bersatu padu. ini selaras dengan kehendak perlembangaan dan rukun negara.