NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
Latest Products
Sort by
Show result

Heavy metal pollution in aquatic ecosystem is increasing and alarming with the increasing industrialization. Copper is the most extensively used metal among other heavy metals.

RM2.00
RM10.00

This book will take you on a short journey into the world of creativity. It will clearly define the creative process and will also assist you in answering the three (3) key questions of life. - Who are you?; Why are you here?; What is your message?

RM6.30
RM25.00
RM3.90
RM26.00

Buku kecil ini menyusuri sejarah dan pengalaman yang dilalui oleh puisi Melayu moden di negara ini bermula pada awal pertumbuhan dan perkembangannya hingga ke tahun-tahun awal abad ke-21 bagi melengkapkan sebahagian daripada keperluan usaha tersebut.

RM8.80
RM25.00

Buku ini bertujuan berkongsi maklumat dalam bidang teknologi pendidikan, khususnya dalam domain penilaian. Domain penilaian ialah satu daripada lima domain yang terdapat dalam bidang teknologi pendidikan.

RM3.40
RM34.00

Buku ini menghimpunkan pelbagai topik yang berkaitan dengan teater dan drama termasuk juga dalam konteks drama dalam pendidikan. Buku Drama dan Teater dalam Pendidikan: Pengertian, Teori dan Amalan ini juga berkisarkan tentang sejarah perkembangan drama Melayu di Malaysia dan juga pengenalan mengenai teori-teori teater barat. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, ternyata buku ini dapat memperkayakan konsep kemahiran mengajar iaitu dengan menggabungkan kemahiran holistik dan kemahiran kreatif.

RM26.30
RM35.00

Buku ini membincangkan profil yang lengkap tentang penerbitan majalah Melayu, bermula daripada majalah yang pertama, iaitu Khizanah Al-Ulum pada tahun 1904 hinggalah majalah terakhir sebelum Perang Dunia Kedua, iaitu Langkahan Baru pada Disember 1941. Sebanyak 122 buah majalah direkodkan dan dilampirkan dalam buku ini dengan penjelasan pada setiap satunya. Selain menjelaskan sejarah perkembangan majalah dalam tempoh tersebut, penulis juga membincangkan tiga elemen yang penting dalam perusahaan majalah, iaitu kandungan editorial yang dikemukakan kepada pembaca, kedudukan pengedaran atau sirkulasi majalah, dan juga sambutan pengiklan terhadap majalah. Ketiga-tiga elemen tersebut merupakan nyawa yang membolehkan sesebuah majalah dapat bertahan di pasaran. Kandungan buku ini merupakan penambahbaikan kepada direktori majalah atau akhbar yang pernah diterbitkan sebelum ini. Penulis merupakan penyelidik industri media cetak dan pensyarah Jabatan Pengajian Media, Universiti Malaya.

RM36.00
RM60.00
RM26.30
RM35.00

This book has been organized with the Malaysian graduate and advanced undergraduate students in mind. While it emphasizes an understanding of research ideas and methods for economics and business, it is also meant to develop the discipline of the mind and the thinking skills necessary in decision making process and effective management.

RM3.50
RM35.00

Issues discussed in this volume relate to the four major goals of Education For All, namely: ensuring the learning needs of young people and adults are met through equitable access to learning and living skills programs; achieving 50 percent improvement in adult literacy especially for women by 2015 besides providing equitable access to basic and continuing education for all adults; achieving gender equality in primary and secondary education by 2015; and improving all aspects of the quality of education and ensuring excellence for all so that recognized and measurable leaarning outcomes are achieved in literacy, numeric and essential living skills.

RM10.00
RM40.00

Buku ini membincangkan tentang teka-teki atau entelah yang dimiliki oleh orang Iban di Sarawak dan hubungannya dengan kepercayaan masyarakat tersebut. Penulisan ini asalnya adalah kajian terhadap entelah di daerah Sebauh, Bakong dan Subis, di Miri yang dikutip secara kajian lapangan dan juga teka-teki yang diperolehi daripada Tun Jugah Foundation.

RM22.50
RM30.00
RM18.80
RM25.00

Evolusi Bahasa Melayu 2000 tahun dari Zaman Purba ke Budaya Elektronik merakamkan 2000 tahun evolusi bahasa Melayu di Nusantara dengan perincian terhadap pragmatik bahasa Melayu di alam siber atau budaya elektronik yang menjadi mercu tanda komunikasi hari ini.

RM8.80
RM44.00

Factors Associated with Mathematics Anxiety is a book designed for teachers, students, parents or anyone who will be involved with mathematics.

RM5.00
RM25.00

Kandungan buku ini berkaitan dengan beberapa ulasan dan pandangan ahli falsafah klasik dan moden berhubung dengan seni, falsafah dan kritikan.

RM12.00
RM60.00

Topik-topik seperti Elektrostatik, Medan Elektrik, Hukum Gauss, Keupayaan Elektrik, Kapasitor dan Dielektrik, Arus Terus, Litar Arus Terus, Medan Magnet, Punca Medan Magnet, Aruhan Elektromagnet dan Litar Arus Ulang Alik yang menjadi mata pelajaran asas subjek Fizik di universiti dijelaskan dalam buku ini boleh dijadikan rujukan kepada para pelajar.

RM8.00
RM80.00

Buku Fonologi Bahasa Iban-Fonologi Jaku Iban ini ditulis bagi memberi pengenalan kepada Fonologi sebagai cabang linguistik. Berdasarkan kaedah mengenal bunyi, fonem dan variasi fonem, bahasa Iban diperkenalkan dengan tunjuk ajar bagaimana penutur boleh membuat analisis sistem bunyinya.

RM15.00
RM30.00

Mathematics Foundation 1 is veden for students in the higher learning institutions to enrich their knowledge and understanding of basic mathematics. The content of this book was designed in order to create reflective and creative thinking amongst the students especially about what they have and had learnt. This book hopes to become the platform for more creative and critical thinking ution activities amongst the students in the field of mathematics.

RM5.00

Konsep dan pengertian Melayu sebagai satu kelompok manusia yang terdapat di dunia ini mendapat tafsiran dan analisis yang berbeza-beza. Buku ini berjaya menghimpunkan tiga belas sarjan dan penyelidik daripada rantau Rumpun Melayu untuk membuat penjelasan dan tafsiran tentang Melayu yang berada di sekitar Rumpun Melayu dan di luar Rumpun Melayu yang kita kenali sebagai dunia Melayu. Melayu sebagai satu rumpun bangsa yang besar mempunyai warisan peradaban dikenali sebagai peradaban Melayu yang terdiri pelbagai suku atau etnik. Bahasa Melayu menjadi penghantar utama manakala Islam menjadi unsur penting dan warisan budaya pelbagai etnik tetap diamalkan. Buku ini sesuai dibaca oleh penuntut dan sarjana serta pewaris bangsa Melayu yang ingin mengenali dan mengetahui asal usul bangsa dan peradaban Melayu di dunia ini yang dihasilkan oleh sarjana dan penyelidik daripada Rumpun Melayu khusus dunia Melayu.
 

RM27.00
RM45.00

Genetik merupakan suatu cabang Biologi yang mencabar. Penyelesaian masalah dan pemahaman konsep amat ditekankan. Pengajaran dan pembelajaran yang betul menjadikan subjek ini amat menyeronokkan.Genetik:Konsep dan Masalah mengandungi huraian tentang konsep dan contoh-contoh soalan serta penyelesaiannya. Buku ini merangkumi tajuk-tajuk: Corak pewarisan/Prinsip Herediti, Statistik Peristiwa Genetik, Ubahsuaian Nisbah Mendel, Kacuk uji dan Kacuk balik, Kaitan gen, alel dan kromosom, Gen terangkai seks, Genetik Manusia, Genetik Populasi, Mutasi, Genetik Molekul dan Asas Kejuruteraan Genetik dan Bioteknologi.

RM4.00
RM40.00

Bermula pada awal abad ke-20. akhbar Melayu pula memainkan peranan penting dalam membangkitkan semangat orang Melayu membela kepentingan orang Melayu dan menentang penjajahan Inggeris seperti yang digambarkan oleh Prof. Datuk Wira Dr. Abdul Latiff Abu Bakar dalam artikelnya bertajuk

RM24.00
RM40.00

Sejak 1980-an, semakin banyak diperkatakan tentang proses pembangunan sejagat yang bersifat kontemporari, multidimensional dan berkontroversi. Proses pembangunan ini dikenali sebagai "globalisasi".

RM2.00
RM10.00

Proses modenisasi dan globalisasi, telah mewujudkan trend dan fenomena baru dalam kehidupan semua golongan masyarakat di negara ini. Fenomena ini menjadi cabaran kepada proses kaunseling. Perkara ini memberikan implikasi dan cabaran besar kepada pengamal perkhidmatan kaunseling yang memerlukan anjakan paradigma yang menyeluruh bagi memanifestasikan ilmu pertolongan demi kesejahteraan masyarakat.

RM3.50
RM35.00

Setiap bangsa di dunia mempunyai kebudayaan masing-masing. Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup yang diamalkan secara berterusan oleh warga sesuatu bangsa. Amalan tersebut akan menyerlahkan jati diri bangsa itu. Bagi bangsa Melayu, mereka bertutur dalam bahasa Melayu; menganut agama Islam; mengamalkan gotong-royong; dan kaya dengan sopan santun. Kesemuanya terpancar jelas dalam karya-karya kesusasteraan yang merupakan sebahagian daripada budaya mereka. Oleh sebab itu, amat penting bagi umat Melayu melestarikan khazanah yang mendokumentasikan imej mereka yang cemerlang dan dikagumi suatu masa dahulu.

RM5.00
RM25.00