PELAKSANAAN PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 1 TELAH BERMULA PADA 29 JUN 2021 SEHINGGA TARIKH DIBERITAHU KELAK. #STAYHOME #STAYSAFE
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
Featured Products
Sort by
Show result

Poems, short stories and essays are normally used as text to teach reading comprehension and literature.

RM20.00

Isi kandungan buku ini berkaitan dengan apresiasi dan kritikan seni visual. Ia mengupas persoalan yang jarang diperkatakan. Tulisan ini juga ada yang pernah disiarkan dalam beberapa penerbitan seperti majalah Dewan Budaya, Anjung Seri dan Fantasi.

RM83.00

Sejarah suatu bangsa dicipta oleh tokoh-tokoh politik dan negarawan, tetapi kaum wartawanlah pemula dan perangka sejarah itu. A. Samad Ismail tidak sekadar menyingkap dan menghuraikan detik sejarah kewartawanan tetapi dengan tajam mentafsir denyut jantung masyarakat serta warna-warna politik, ekonomi dan budaya yang mencerminkan watak nasional kita.

RM25.00

This book have 4 parts where describe Sawarak Malays which about Times of a Life and The Malays, Evaluation of Sarawak Culture, The Malay Mind of Sarawak and Malay Humour in Sarawak.

RM60.00

Isi kandungan buku ini berhubung dengan pengenalan asas seni visual. Antaranya ialah elemen seni visual iaitu Unsur-Unsur Seni Visual, Prinsip-Prinsip Rekaan dan Lakaran Asas.

RM60.00

Buku "Coffee Table" ini adalah sebagai meraikan sambutan ulang tahun 10 tahun UPSI (1997 - 2007)

RM60.00

MPSI ini dulu gedung pendidik nasionalis melayu bertahun-tahun kutinggalkan pergi sudah ke Timur Matahari terbit kini aku datang lagi ke dewan kecil rumah utara selatan udara berdesari di Hulu Bernam desa Tanjong Malim ini dawam jua sebagai anak tua aku merasa titiwangsa ini tetap gahara mengawasi warisan gedung MPSi ini mendakwah cita-cita idaman hala ke gerbang bebas merdeka

RM250.00
مدخل ال
بلا در اسلوب ترجمة النصوص الأدبية
إلى اللغة العربية
هذا الكتاب دراسة لكيفية الترجمة الإبداعية تتناول فصوله الثمانية
الأولى ترجمة مختلف الأجناس الأدبية. أما الفصل التاسع فيعرض
فيه المؤلف منهجه في ترجمة النصوص الأدبية، و يورد في الكتاب
نماذج شتى من ترجمات النصوص الأدبية في العربية و الملايوية
والإنجليزية، و يقارن بينها مستندا إلى قواعد ضابطة مبتكرة. ومن
ثم فهذا الكتاب بحث فريد في علم جديد يقترحه المؤلف و هو
علم الترجمة المقارن‘‘.
RM48.00

Buku Bugis dalam Peradaban Melayu ini adalah satu contoh penyelidikan yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh akademik di Sulawesi yang terkenal dengan warisan peradaban suku bangsa atau etnik Bugis dari bangsa Melayu serumpun (Malay Polinesia). Bugis adalah salah satu suku rumpun Melayu yang penting dalam mewarisi peradaban Melayu yang setaraf dengan peradaban dunia yang lain. Warisan Bugis dalam peradaban Melayu sungguh istimewa apabila ia mewakili Melayu serumpun sebagai salah satu suku bangsa yang dinamik dan mempunyai kekuatan jati diri. Bugis menjadi lambang dan kekuatan kepada jati diri Melayu serumpun. Warisan Bugis tetap kekal sehingga sekarang dan mempunyai falsafah hidup yang istimewa dan luar biasa. Bermula dengan menganuti fahaman animisme, Hindu dan sebahagian besarnya menjadikan agama Islam, budaya dan bahasa Bugis sebagai lambang kekuatan jati diri Bugis.

RM40.00

Buku Evidens pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) edisi kedua dibina bertujuan mengukur tahap penguasaan pengetahuan, kemahiran dan nilai seseorang pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1.

RM6.50

Buku Evidens pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) edisi kedua dibina bertujuan mengukur tahap penguasaan pengetahuan, kemahiran dan nilai seseorang pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2.

RM6.50

Buku C++: Pengenalan Kepada Pengaturcaraan dihasilkan untuk rujukan para pelajar yang mengikuti kursus Teknologi Maklumat/ Sains Komputer di peringkat sijil, matrikulasi, diploma dan ijazah pertama. Di dalam buku ini didedahkan pelbagai contoh atur cara untuk memudahkan para pembaca memahami C++ dengan lebih cepat dan berkesan.

RM35.00

Buku Citra Wanita Dalam Kesusasteraan Melayu memuatkan kepelbagaian gambaran imej wanita yang dilukiskan dalam sesuatu teks atau karya yang mencantumkan kedua-dua unsur fizikal dan mental. Di dalamnya terkandung keberanian, kecantikan atau binaan diri, yang dianggap tidak sama dengan feminisme. Buku ini memberi perhatian kepada beberapa genre yang wujud dalam perbendaharaan kesusasteraan Melayu tradisional yang menampilkan beberapa watak wanita dengan unsur-unsur keistimewaan tertentu. Jadi peneliti tidaklah hanya memberi perhatian kepada puteri-puteri jelita dalam kesusasteraan hikayat, tokoh-tokoh wanita menjadi contoh dalam kesusasteraan berunsur agama dan para permaisuri serta puteri-puteri dalam kesusasteraan sejarah. Buku yang mengandungi lima bab ini terdiri daripada Bab I – Latar Belakang Kesusasteraan Melayu Tradisional dan Pembahagian Genre, Bab II – Pendekaran Kajian Wanita dan Kesusasteraan Melayu Tradisional, Bab III – Citra Wanita dalam Tradisi Lisan Melayu, Bab IV-Citra Wanita dalam Tradisi Tulisan dan Bab V- Kesimpulan. Buku ini sesuai kepada semua pembaca terutama kepada pengkaji kesusasteraan Melayu dalam menyelami watak dan perwatakan wanita zaman feudal."
 

RM34.00

Kandungan buku ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat bahawa kaum wanita juga berkemampuan menjadi seorang pemimpin dan ahli korporat. Selain itu wanita juga mampu memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan menceburi bidang politik.

RM35.00

This book discusses an interesting issue amongst sociolinguists which is code-switching. The phenomenon which is analysed in this book is considered to be significant and special as it is related to the education domain, especially the Bilingual Education System. This book explains how code-switching between Malay and English functions in the domain of education, especially in the classroom teaching-learning discourse.

RM50.00

Heavy metal pollution in aquatic ecosystem is increasing and alarming with the increasing industrialization. Copper is the most extensively used metal among other heavy metals.

RM10.00

This book will take you on a short journey into the world of creativity. It will clearly define the creative process and will also assist you in answering the three (3) key questions of life. - Who are you?; Why are you here?; What is your message?

RM25.00

Buku kecil ini menyusuri sejarah dan pengalaman yang dilalui oleh puisi Melayu moden di negara ini bermula pada awal pertumbuhan dan perkembangannya hingga ke tahun-tahun awal abad ke-21 bagi melengkapkan sebahagian daripada keperluan usaha tersebut.

RM25.00

Buku ini bertujuan berkongsi maklumat dalam bidang teknologi pendidikan, khususnya dalam domain penilaian. Domain penilaian ialah satu daripada lima domain yang terdapat dalam bidang teknologi pendidikan.

RM34.00

Buku ini membincangkan profil yang lengkap tentang penerbitan majalah Melayu, bermula daripada majalah yang pertama, iaitu Khizanah Al-Ulum pada tahun 1904 hinggalah majalah terakhir sebelum Perang Dunia Kedua, iaitu Langkahan Baru pada Disember 1941. Sebanyak 122 buah majalah direkodkan dan dilampirkan dalam buku ini dengan penjelasan pada setiap satunya. Selain menjelaskan sejarah perkembangan majalah dalam tempoh tersebut, penulis juga membincangkan tiga elemen yang penting dalam perusahaan majalah, iaitu kandungan editorial yang dikemukakan kepada pembaca, kedudukan pengedaran atau sirkulasi majalah, dan juga sambutan pengiklan terhadap majalah. Ketiga-tiga elemen tersebut merupakan nyawa yang membolehkan sesebuah majalah dapat bertahan di pasaran. Kandungan buku ini merupakan penambahbaikan kepada direktori majalah atau akhbar yang pernah diterbitkan sebelum ini. Penulis merupakan penyelidik industri media cetak dan pensyarah Jabatan Pengajian Media, Universiti Malaya.

RM60.00

This book has been organized with the Malaysian graduate and advanced undergraduate students in mind. While it emphasizes an understanding of research ideas and methods for economics and business, it is also meant to develop the discipline of the mind and the thinking skills necessary in decision making process and effective management.

RM35.00

Issues discussed in this volume relate to the four major goals of Education For All, namely: ensuring the learning needs of young people and adults are met through equitable access to learning and living skills programs; achieving 50 percent improvement in adult literacy especially for women by 2015 besides providing equitable access to basic and continuing education for all adults; achieving gender equality in primary and secondary education by 2015; and improving all aspects of the quality of education and ensuring excellence for all so that recognized and measurable leaarning outcomes are achieved in literacy, numeric and essential living skills.

RM40.00

Evolusi Bahasa Melayu 2000 tahun dari Zaman Purba ke Budaya Elektronik merakamkan 2000 tahun evolusi bahasa Melayu di Nusantara dengan perincian terhadap pragmatik bahasa Melayu di alam siber atau budaya elektronik yang menjadi mercu tanda komunikasi hari ini.

RM44.00

Factors Associated with Mathematics Anxiety is a book designed for teachers, students, parents or anyone who will be involved with mathematics.

RM25.00

Kandungan buku ini berkaitan dengan beberapa ulasan dan pandangan ahli falsafah klasik dan moden berhubung dengan seni, falsafah dan kritikan.

RM60.00

Topik-topik seperti Elektrostatik, Medan Elektrik, Hukum Gauss, Keupayaan Elektrik, Kapasitor dan Dielektrik, Arus Terus, Litar Arus Terus, Medan Magnet, Punca Medan Magnet, Aruhan Elektromagnet dan Litar Arus Ulang Alik yang menjadi mata pelajaran asas subjek Fizik di universiti dijelaskan dalam buku ini boleh dijadikan rujukan kepada para pelajar.

RM80.00

Buku Fonologi Bahasa Iban-Fonologi Jaku Iban ini ditulis bagi memberi pengenalan kepada Fonologi sebagai cabang linguistik. Berdasarkan kaedah mengenal bunyi, fonem dan variasi fonem, bahasa Iban diperkenalkan dengan tunjuk ajar bagaimana penutur boleh membuat analisis sistem bunyinya.

RM30.00

Mathematics Foundation 1 is veden for students in the higher learning institutions to enrich their knowledge and understanding of basic mathematics. The content of this book was designed in order to create reflective and creative thinking amongst the students especially about what they have and had learnt. This book hopes to become the platform for more creative and critical thinking ution activities amongst the students in the field of mathematics.

RM5.00

Konsep dan pengertian Melayu sebagai satu kelompok manusia yang terdapat di dunia ini mendapat tafsiran dan analisis yang berbeza-beza. Buku ini berjaya menghimpunkan tiga belas sarjan dan penyelidik daripada rantau Rumpun Melayu untuk membuat penjelasan dan tafsiran tentang Melayu yang berada di sekitar Rumpun Melayu dan di luar Rumpun Melayu yang kita kenali sebagai dunia Melayu. Melayu sebagai satu rumpun bangsa yang besar mempunyai warisan peradaban dikenali sebagai peradaban Melayu yang terdiri pelbagai suku atau etnik. Bahasa Melayu menjadi penghantar utama manakala Islam menjadi unsur penting dan warisan budaya pelbagai etnik tetap diamalkan. Buku ini sesuai dibaca oleh penuntut dan sarjana serta pewaris bangsa Melayu yang ingin mengenali dan mengetahui asal usul bangsa dan peradaban Melayu di dunia ini yang dihasilkan oleh sarjana dan penyelidik daripada Rumpun Melayu khusus dunia Melayu.
 

RM45.00

Genetik merupakan suatu cabang Biologi yang mencabar. Penyelesaian masalah dan pemahaman konsep amat ditekankan. Pengajaran dan pembelajaran yang betul menjadikan subjek ini amat menyeronokkan.Genetik:Konsep dan Masalah mengandungi huraian tentang konsep dan contoh-contoh soalan serta penyelesaiannya. Buku ini merangkumi tajuk-tajuk: Corak pewarisan/Prinsip Herediti, Statistik Peristiwa Genetik, Ubahsuaian Nisbah Mendel, Kacuk uji dan Kacuk balik, Kaitan gen, alel dan kromosom, Gen terangkai seks, Genetik Manusia, Genetik Populasi, Mutasi, Genetik Molekul dan Asas Kejuruteraan Genetik dan Bioteknologi.

RM40.00

Bermula pada awal abad ke-20. akhbar Melayu pula memainkan peranan penting dalam membangkitkan semangat orang Melayu membela kepentingan orang Melayu dan menentang penjajahan Inggeris seperti yang digambarkan oleh Prof. Datuk Wira Dr. Abdul Latiff Abu Bakar dalam artikelnya bertajuk

RM40.00

Sejak 1980-an, semakin banyak diperkatakan tentang proses pembangunan sejagat yang bersifat kontemporari, multidimensional dan berkontroversi. Proses pembangunan ini dikenali sebagai "globalisasi".

RM10.00