NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
Bestsellers
Sort by
Show result

ISBN 978-983-2620-21-7

Buku ini menyediakan kepada pembaca dan peminat sastera ruang apresiasi terhadap pelbagai genre kesusasteraan Melayu moden merentasi lima dekad (60-an hingga dekad pertama abad ke-21). Ruang apresiasi ini tidak sekadar terpenuh dengan laut kefahaman, tetapi pembaca juga dapat menentukan perjalanan kualiti kegiatan dan karya kreatif dalam kalangan pelbagai peringkat penulis. Buku ini memaparkan segala macam rentak hidup dan pemikiran masyarakat Melayu yang tinggi nilai moral dan sangat berguna diterapkan dalam proses pembinaan masyarakat Malaysia hari ini.

RM12.00
RM40.00

ISBN 983-2620-25-2

Terjemahan dalam Bidang Pendidikan adalah buku yang memaparkan maklum balas daripada beberapa sarjana yang menjalankan terjemahan dalam bahasa Melayu, Arab, Inggeris, Cina dan Korea. Mereka membincangkan isu-isu dan dapatan-dapatan yang penting dalam terjemahan dan aplikasi terjemahandalam mengajar dan belajar bahasa. Beberapa teknik baharu dikemukakan bagi menterjemah, menilai dan menyunting terjemahan. Kedua, beberapa teknik baru juga dikemukakandalam menangani isu makna dan teknik menganalisis teks sumber dan sasaran. Ketiga, terjemahan juga dilihat sebagai suatu kaedah yang dapat membantu guru mengajar bahasa asing dengan lebih mudah. Judul-judul ini relevan dengan keperlua mengajar bahasa sekarang.

RM5.00
RM50.00

ISBN 978-983-3759-21-7

Buku Sistem Pangkalan Data ini ditulis dalam bahasa Malaysia untuk memudahkan pelajar-pelajar memahami konsep pangkalan data. Buku ini boleh digunakan sebagai panduan atau rujukan oleh pelajar-pelajar dalam jurusan Teknologi Maklumat/Sains Komputer untuk membina sistem maklumat berasaskan pangkalan data. Susunan tajuk-tajuk berdasarkan urutan konsep pangkalan data. Tajuk-tajuk adalah seperti pengenalan pangkalan data, persekitaran pangkalan data, kitar hayat pembangunan sistem, model perhubungan entiti, model hubungan, penormalan, bahasa pertanyaan berstruktur (SQL) dan pangkalan data, internet dan web.

RM18.55
RM53.00

Pada tahun 1960 hingga tahun 1962, DYMM Tuanku mengambil cuti rehat tanpa gaji selepas melahirkan anak bungsu yang kelima. Pada tahun 1963, baginda kembali ke Kuala Lumpur dan mengajar di Sekolah Seri Ampang, Jalan Ampang. Baginda mengajar di sekolah ini selama 16 tahun. Pada tahun 1979, pada ketika itu sebagai Penolong Kanan Sekolah, DYMM Tuanku Bainun memohon untuk bersara awal, setelah berkhidmat dalam bidang pendidikan selama 22 tahun. Baginda ingin memberi sepenuh tumpuan kepada keluarga dan suami sebagai Hakim. Setelah Raja Muda Perak DYTM Raja Azlan Shah menaiki takhta Kesultanan Perak pada tahun 1984, DYMM Tuanku Bainun dimasyhurkan sebagai Raja Permaisuri Perak. Pada tahun 1989, DYMM Paduka Seri Sultan Perak dipilih dan ditabalkan oleh Majlis Raja-Raja Melayu sebagai DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kesembilan, dan DYMM Tuanku Bainun turut ditabalkan sebagai DYMM Raja Permaisuri Agong. Setelah tamat tempoh bersemayam lima tahun di Istana Negara, pada tahun 1993 baginda berdua kembali ke Negeri Perak Darul Ridzuan. Universiti Pendidikan Sultan Idris ditubuhkan pada 2 Mei 1997 dan DYMM Tuanku Bainun dimasyhurkan sebagai Canselor UPSI pada 1999. Berdasarkan pengalaman baginda selama 22 tahun sebagai pendidik, pelantikan baginda sebagai Canselor sebuah universiti pendidikan amat tepat dan wajar. Sebagai bekas pendidik, baginda amat prihatin terhadap isu-isu pendidikan. Hobi baginda pada masa lapang ialah membaca, menanam pokok bunga dan bermain golf. Baginda amat prihatin tentang isu wanita dan sosial, menjadi penaung kepada persatuan wanita Perak, Pandu Puteri dan persatuan anak yatim.

RM240.00
RM300.00

ISBN 978-967-2159-19-3

buku ini merupakan koleksi ucapan pilihan Y. Bhg. Dato'Prof . Ir Dr mohamad noor Haji Salleh, naib Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idiris (UPSI) ke-2 sejak 1 Jun 2001 hingga 12 Disember 2004

RM32.00
RM40.00

ISBN 983-2620-29-5

buku ini merupakan koleksi ucapan pilihan Y. Bhg. Dato'Prof . Ir Dr mohamad noor Haji Salleh, naib Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idiris (UPSI) ke-2 sejak 1 Jun 2001 hingga 12 Disember 2003

RM48.00
RM60.00

ISBN 978-983-3759-53-8

buku wairsan maktab kirkby 1951-1962 adalah kumpulan penulisan dan gambar yang mengisahkan detik-detik kehidupan para alumni maktab kirkby pada tahun 1950-an. Para pelajar pada masa itu, menghadapi dua zaman yang berbeza, iaitu detik-detik menyambut kemerdekaan pada tahun 1957 dan zaman awal kemerdekaan.

RM224.00
RM280.00

ISBN 983-2620-68-6

Polish your english was written as a text for students doing proficiency courses. This textbook focuses on skills such as speaking, reading, writing and grammar. It contains many examples and exercises for students to enhance their proficiency of the English language. The book is classified into themes and each theme exemplifies one genre of writing. Furthermore, students can refer to the answer key to compare their answer with those suggested by the writers. It is hoped that by referring to the examples of different genres, students will be more confident in producing their own essays.

RM4.00
RM40.00

ISBN 983-2620-16-3

Tun Abdul Razak Bin Dato' Hussein merupakan seorang tokoh negarawan yang telah berkorban kehidupannya untuk keamanan dan pembangunan rakyat di Malaysia. Tun Abdul Razak adalah seorang perancang yang cekap dan berwibawa dalam melaksanakan pelbagai dasar sama ada dalam ataupun luar negara sejak tahun 1970-1976. Ketokohan Tun Abdul Ruzak terserlah setelah beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia Kedua terutamanya dasar-dasar yang beliau jalankan dalam bidang pentadbiran dan hubungan diplomatik Malaysia dengan negara-negara luar. Sebagai seorang pemimpin negara yang berjiwa rakyat, era pemerintahan Tun Razak melalui pelbagai proses transformasi yang begitu besar di atas dasar-dasar yang dijalankannya yang bersifat menyeluruh dan pragmatik. Beliau telah berjaya mengatasi masalah komunis, menyelesaikan masalah perkauman, menjuruterakan pembangunan luar bandar, mewujudkan rantau ASEAN, dan menjalin hubungan diplomatik dengan pelbagai negara sama ada dengan negara Asia mahupun negara Barat.

RM7.50
RM25.00

ISBN 978-983-3759-37-8

Noor Shah Bin Haji Saad graduated with a Bachelor of Science degree majoring in Mathematics and Biology from Universiti Sains Malaysia and obtaining his teaching certificate Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang. Later, he obtained his Master of Education degree in mathematics curriculum development from Universiti Kebangsaan Malaysia and his Doctor of Philosophy degree specialising in pedadogical content knowledge & the teaching of mathematics from Universiti Pendidikan Sultan Idris. In the field of education, he has had experiences working as a secondary school teacher (1973-1985), lecturer in teacher training colleges (1986-1987) and as an assistant director in charge of mathematics curriculum at Teacher Education Division (1987-1998), Ministry of Education Malaysia. He was also given the opportunity to undergo courses in mathematics and science education at renowned National Institute of Education Research in Japan and at the University of Queensland in Brisbane, Australia. In 1996, he was assigned as the Education Attache at the Malaysian Embassy in Washington DC, USA for three years. Currently, he holds the post as an Associate Professor of Mathematics Education at the Faculty of Science & Technology, University Pendidikan Sultan Idris ( since January 1999).

RM1.75
RM35.00

ISBN 983-2620-40-6

Antologi ini mengandungi, cerpen-cerpen tentang psikologi kanak-kanak yang ditulis oleh para pengarang terkenal tanah air.Cerpen-cerpennya mengisahkan suka duka kanak-kanak dalam menghadapi ibu bapa, guru, rakan sebaya dan ahli-ahli masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka.Buku ini amat baik untuk para guru pelatih, guru, ibu bapa, para pendidik, pegawai-pegawai pendidik dan para peminat bidang pendidikan. Adalah disarankan agar buku ini menjadi bahan dan kajian di fakulti-fakulti pendidikan dan maktab-maktab perguruan.

RM2.25
RM15.00

ISBN 983-2620-08-2

Sastera Di Antara Percikan Pengurusan dan Kemanusiaan menghimpunkan sejumlah tulisan yang membincangkan secara kritis dan analitis biografi dan pemikiran tokoh pengarang, penerbit, penyair, ulama, tokoh pendidik, sarjana bahasa dan sastera dengan menggunakan pelbagai teori dan pendekatan sastera. Tokoh pengarang dan masyarakat yang dikupas biografi dan mutiara pemikirannya termasuklah Syeikh Tahir Jalaluddin, Prof. Zulkifli Muhammad, Ahmad Lutfi, Darwis Harahap Mohammad, Zam Ismail, Shaharom Husain dan sejumlah besar karya pengarang keluaran SITC, MPSI dan IPSI. Karya tokoh masyarakat dan pengarang yang diungkapkan dan dibicarakan dalam buku ini me nyumbangkan sahamnya yang besar dan tersendiri dalam mengurus, memartabatkan dunia kesusasteraan dan kemanusiaan jiwa manusia di kalangan para pembaca secara serius dan konsisten dalam dunia kreativitinya.

RM5.50
RM55.00

ISBN 983-2620-32-5

Buku ini mengandungi kumpulan perbincangan yang merangkumi tema pembentukan kesusateraan Melayu moden. Di dalamnya termuat : pembinaan sastera, tradisi dan proses pemodenan serta penulisan dan institusi sastera. Dalam pembinaan sastera disentuh secara teori tentang pembentukan kesusasteraan Malaysia moden. Selanjutnya, dibincangkan proses pemodenan yang dilalui oleh kesusasteraan Melayu dan terakhir ditunjukkan peranan institusi kesusasteraan dan corak pelukisan yang timbul daripadanya.

RM2.80
RM28.00

ISBN 978-983-3759-12-5

kompilasi penyelidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris tahun 2004

RM2.00
RM40.00

ISBN 983-2620-53-8

Tokoh-tokoh Guru Nusantara menghimpunkan biografi tokoh-tokoh guru dari empat negara rumpun Nusantara, iaitu Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia yang kesemuanya menyumbangkan idea dan pengalaman yang cukup berguna dalam perkembangan pendidikan.

RM6.00
RM30.00

ISBN 978-983-3579-07-1

Bidang pemikiran sebagai salah satu disiplin falsafah moden menjadi teras dalam sistem ilmu pendidikan millenium ke-21. Buku ini berhasrat mencuba mengemukakan teori bagaimana cara dan kaedah mendidik, menyedari, memahami, menghayati dan mempraktiskan bidang pemikiran dalam proses pembelajaran dan pengajarannya di peringkat awal prasekolah, di sekolah rendah, sekolah menengah, institusi pengajian tinggi dan dalam kalangan masyarakat umum.

RM3.00
RM30.00

ISBN 983-2620-85-6

satu gambaran umum yag diberi tentang Malaysia ialah sebuha negara pelbagai kaum. ungkapan " pelbagai kaum dalam fikiran kebanyakan orang yang merujuk kepada adany suku kaum melayu pada rakyat Malaysia itu juga bersumber sahaja terdapat pukuhan suku kaum yang sebahagian besarnya bermastautin di sabah dan sarawak. Di semenanjung Malaysia masih terdapat sejumlah besar etnik tersendiri dengan bahasa dan adat, yang berbeza dengan kumpulan etnik yang lain

RM2.75
RM55.00

ISBN 978-983-068-552-6

Kehidupan dalam dunia kontemporari memungkinkan kita berhubung dengan orang dari pelbagai bahasa dan budaya. Ini membuatkan pengajaran bahasa pertama dan kedua berkembang untuk memenuhi cabaran abad ke-21 dengan memberi keutamaan kepada pembelajaran tentang komunikasi, atau keupayaan berkomunikasi. Buku ini mengutarakan bahawa perubahan yang lebih banyak perlu dilakukan untuk memberikan kesan afektif dan kognitif apabila terdapat pertembungan dengan individu berlainan identiti budaya, nilai sosial dan tingkah laku. Dengan kata lain, pelajar bahasa perlu berupaya untuk berkomunikasi antara budaya.

RM5.00
RM25.00

ISBN 978-983-3759-00-2

Berkata kaum apakah ilmu; Terangkan jawab beri olehmu; Faham yang adil beri bertemu; Akal fikiran jangan tersemu; Tarikh geografi karang mengarang; Tukang menukang membuat barang; Ilmu berniaga ilmu berperang; Semuanya, 'abadan' tiada kurang; Imu penyakit ilmu kesihatan; Ilmu anggota hubat-hubatan; Kimia tabii darat lautan; Wap dan elektrik pekan dan hutan; Hidup manusia dua pihaknya; Satu di dunia badan busuknya; Satu akhirat tujuan rohnya; Wajiblah ilmu bagi keduanya.

RM49.60
RM62.00

ISBN 978-983-2620-01-5

Produk kesusasteraan klasik bangsa-bangsa di dunia mencerminkan citra manusia yang menghasilkannya. Oleh sebab itu, kita dapat melihat gelagat cita rasa, kepercayaan, pandangan hidup dan jati diri melayu yang terpancar dalam timbunan karya yang digelar kesusateraan melayu klasik.itu.

RM2.50
RM25.00

ISBN 978-2620-97-X

The road to happiness is long and full of obstacles. Often, in the quest to get to the end, we make all the wrong decisions. These decisions sometimes bring us a lot of sadness. But, that does not mean we don't embark on the journey of life altogether. Each mistake we make is an experience or lesson for tomorrow. We become stronger through the lessons we learn as we walk along the road called life. Thus, Road to Happiness is a compilation of six short stories that focus on values that are essential for a happy life. Among others, the values that are focused on are: respect for one's parents, obeying law and order, hard work, dedication, respecting one's neighbours and the community, abiding to the social contract, honesty and moderation. The stories touch on everyday issues such as drugs, determination, neighbours, dishonesty, love and the internet. They are suitable for everybody but should be read most importantly by teenagers and young adults who are ready to embark on the journey of life.

RM5.60
RM28.00

ISBN 978-983-3759-01-9

Clearly, the world today is more complex and challenged as never before, and therefore needs a Security Council that is active, even pro-active, efficient and effective. Each one of the reform proposals, either by the Secretary-General or by others, has very clear aims: to make the Council not only more effective but also more representative, accountable, legitimate, democratic, transparent, and fair or even-handed, with no double standards.

RM7.00
RM28.00

ISBN 978-983-3759-51-4

Disiplin: geografi yang mengkaji tentang kedinamikan hubungan antara manusia dengan alam sekitar dan saling bergantung antara kedua-duanya merupakan satu bidang yang penting untuk dipelajari dan difahami oleh setiap lapisan masyarakat. Proses pembangunan yang pesat di negara ini telah menyebabkan banyak perubahan dan gangguan terhadap persekitaran fizikal khususnya ruang atmosfera, hidrosfera, litosfera dan biosfera. Empat ruang sistem ini perlu diuruskan dengan sewajarnya bagi atau meminimumkan impak terhadap kemerosotan kualiti air, kualiti udara, perubahan suhu mikro, kemusnahan hutan dan sebagainya akibat daripada pelbagai aktiviti pembangunan guna tanah seperti perindustrian, pembandaran, pelancongan, pertanian dan lain-lain. Masalah yang wujud dalam persekitaran fizikal tersebut perlu ditangani dengan segera memandangkan jika kemerosotan alamn sekitar fizikal ini berlarutan, akan memberi impak yang lebih besar kepada kehidupan manusia. Kefahaman tentang pengurusan alam sekitar secara bersepadu serta pelaksanaan yang telus dan berhemah mampu membawa negera ke satu peringkat yang lebih baik demi menjamin kelestarian sumber-sumber alam sekiter fizikal yang dianugerahkan oleh Tuhan.

RM8.75
RM25.00

ISBN 978-983-3759-45-3

Buku Pemikiran Global Sasterawan Negara Shahnon Ahmad mengandungi 10 bab. Bab Satu memperkenalkan bidang pemikiran dan teori pemikiran. Bab Dua memperlihatkan pemikiran global pengarang secara keseluruhannya. Bab Tiga dimulakan dengan pemikiran kedesaan dengan novel-novel kampungnya. Bab Empat adalah perbincangan tentang pemikiran sosio-ekonomi dalam karya. Analisis karya tentang keagamaan dilakukan dalam Bab Lima. Bab Enam adalah kajian tentang aspek-aspek politik dalam karya fiksyennya. Manakala analisis tentang kepancarobaan pemikiran terdapat pada Bab Tujuh. Bab Lapan disambungkan dengan pemikiran introspeksi diri. Bab Sembilan adalah tentang tema sufisme sebagai pemikiran mutakhir. Bab terakhir , Sepuluh, adalah kesimpulan perjalanan kreatif dari desa ke antarabangsa

RM3.50
RM35.00

Skema guru bagi Buku Evidens pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) edisi kedua dibina bertujuan membantu guru melaksanakan pentaksiran, mengumpul maklumat pentaksiran dan pengurusan evidens pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1.

RM1.00
RM7.50

ISBN 978-983-3759-54-5

Modul-modul Kelompok: Aplikasi Pendekatan dan Teknik Bimbingan adalah langkah proaktif untuk menggalakkan perbincangan, kajian-kajian dan penulisan ilmiah yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai modul-modul kelompok, kaunseling dan bimbingan. Bagi memantapkan aplikasi agar praktikal kepada pengguna, setiap bab membincangkan dengan jelas asas sesuatu kelompok dari segi objektif, strategi dan prosesnya. Buku ini dibahagikan kepada bab pengenalan dan tujuh modul iaitu Pengenalan Kelompok dan Modul-modul Kelompok, Modul Kelompok Suai Kenal, Modul Kelompok Membina Hubungan, Modul Kelompok Membina Kepercayaan, Modul Kelompok Menerokai Potensi Diri, Modul Kelompok Membina Konsep Kendiri, Modul Kelompok Renungan Kembali dan Modul Kelompok Penamatan Manakala Modul-Modul Kelompok:

RM4.00
RM40.00

Skema guru bagi Buku Evidens pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) edisi kedua dibina bertujuan membantu guru melaksanakan pentaksiran, mengumpul maklumat pentaksiran dan pengurusan evidens pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2.

RM1.00
RM7.50

ISBN 978-983-3759-55-2

Modul-modul Kelompok: Aplikasi Pendekatan dan Teknik Birmbingan adalah langkah proaktif untuk menggalakkan perbincangan, Kajian-kajian dan penulisan iimiah yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai modul-modul kelompok, kaunseling dan bimbingan. Bagi memantapkan aplikasi agar praktikal kepada pengguna, setiap bab membincangkan dengan jelas asas sesuatu kelompok dari segi objektif, strategi dan prosesnya. Buku ini merupakan lanjutan buku Modul Kelompok:

RM4.40
RM22.00

ISBN 983-2620-73-2

Nilai-nilai Melayu: Satu Sudut Pandangan Orang Luar ini ternyata membawa kita melihat nilai masyarakat Melayu daripada persepsi bangsa asing. Pandangannya telus dan membina tentang masyarakat Melayu dari pelbagai sudut ternyata akan membantu kita untuk menyelami apakah benar yang diperkatakannya tentang masyarakat Melayu.

RM8.40
RM28.00

ISBN 983-2620-96-1

Buku ini mendedahkan guru-guru kepada pelbagai jenis media pendidikan, elektronik dan bukan elektronik, yang boleh digunakan untuk mempertingkat keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Ia dimulakan dengan perbincangan mengenai faedah penggunaan Pendekatan Bersistem dalam perancangan pengajaran guru.

RM2.35
RM47.00

ISBN 983-2620-42-2

This book makes a welcome contribution to the research literature about retlective practice in teacher education by moving beyond the Western focus of much of the existing literature. Chapter 1 and Chapter 2, provide Western readers with insights into Islamic beliefs and their relevance to the professional preparation of Malaysia student teachers. It is also highlights how religious beliefs can be instrumental in fostering a commitment of reflection in classroom. From Pedagogue point of views this book designed for developing effective head teachers, head of researcher in school and universities learning about Teaching Knowledge Base and can be use as a casebook. Learning to rationale and underline and support the specific principles and practice being discussed. It is an introduction to the nature of second order action research in be Reflective tries to provide readers with the theory and schools and universities.

RM4.20
RM28.00

ISBN 983-2620-54-6

Tanggungjawab guru sebagai pendidik dan penyampai ilmu pengetahuan sentiasa penting dan relevan sepanjang zaman. Malah, dari segi professionalisme, keupayaan dan kemampuan guru pada hari ini lebih penting dan mencabar berikutan pelbagai perubahan baharu dalam sistem pendidikan, terutamanya ketika negara berhadapan dengan era baharu dunia globalisasi.

RM2.50
RM25.00

ISBN 978-967-0480-24-4

Kehidupan masyarakat, baik masyarakat desa dan kota, yang melatari serta menjadi renungan sebagai mumbu ilham kepada Dharmawijaya untuk diungkap dalam baris-baris puisinya. Malah Dharmawijaya dengan rasa sensitiviti merupakan seorang penyelongkar dan pemikir yang mencorak rencah, kemudian mengadun rempah hidup yang realis terhadap kehidupan masyarakat, sehingga menjangkau batasan usia lebih dari separuh abad. Sebagai penyair yang mencipta nama sebaris dengan penyair tersohor tanah air, gaya kepenyairannya amat tuntas dengan masyarakat yang dilihatnya memanfaatkan alam sebagai sumber untuk meraih sekelumit nafas bagi menyambung kehidupan di bumi bertuah ini.

RM9.00
RM30.00

ISBN 978-983-2620-34-1

Buku Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui Latihan membicarakan hal tentang Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu yang telah dipersetujui bersama antara Malaysia dengan Indonesi pada tahun 1972. Buku ini memuatkan 12 bab Yang kandungannya membincangkan hal-hal tentang Sejarah Sistem Ejaan Bahasa Melayu, Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu, Sistem Keselarasan Huruf Vokal, Kesalahan Pengejaan Kata, Ejaan Kata Pinjaman, Rangkaian Kata dan Kata Majmuk.

RM2.50
RM25.00

ISBN 983-2620-33-3

Pembaca dihidangkan dengan perbincangan mengenai pertumbuhan perwatakan dalam novel-novel Malaysia, aspek sosial budaya dalam cerpen Malaysia, kesusasteraan Malaysia tahun-tahun enam puluhan dan novel tahun dua puluhan.

RM7.50
RM25.00

ISBN 983-2620-24-4

Menelesuri Akar Nurani: Catatan Kembara Sastera UPSI 2003 merupakan nukilan rasa dan sentuhan jiwa hasil pengembaraan dua puluh lima orang warga Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), TanjongMalim, Perak

RM2.25
RM15.00

ISBN 978-983-068-306-5

Objektif pengajaran merupakan asas kepada pengajaran yang berkesan. Pengajaran yang dirangka dengan baik, membolehkan anda mengenalpasti isi kandungan yang sesuai untuk pengajaran anda, mengatur pengajaran mengikut cara yang sebaik mungkin dan menyediakan alat bantu untuk memastikan dengan tepat sama ada pengajaran yang dijalankan telah mencapai matlamatnya atau tidak. Buku paling laris yang pernah ditulis tentang subjek ini, Menyediakan Objektif Pengajaran ialah panduan sistematik bagi mengenal pasti, memilih dan menulis objektif untuk pengajaran yang berkesan. Edisi kemaskini dan terbaru ini, memberikan panduan tentang cara menulis objektif yang membolehkan anda:

RM7.00
RM35.00

ISBN 983-2620-71-6

Kursus Bahasa Melayu Mudah ini memuatkan tatabahasa bahasa Melayu yang ditulis khusus lagi terancang, bertujuan membantu para pelajar dan pengguna bahasa Melayu mempelajari dan menguasai bahasa Melayu dengan mudah. Buku ini ditulis dengan berpandukan buku Tatabahasa Dewan dan menyampaikan isi pelajaran mengenai bahasa Melayu dengan cara yang Cukup mudah Buku ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian 1: Perkataan dan Bahagian 2: Ayat.

RM3.75
RM25.00

Dalam Siri Wacana Ilmu ini, satu teori pendidikan pemikiran dikemukakan dan perlu diterapkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) di Tanjong Malim. Institusi pengajian UPSI ini yang mempunyai sejarah, visi, misi, sistem pendidikan, fakulti-fakulti, aspirasi dan inspirasi dan keunggulan terulung, wajarlah mempunyai satu teori yang mantap.

RM2.00
RM10.00

ISBN 983-2620-51-5

Za'ba sangat cinta kepada bahasa, bangsa dan tanah airnya. Peranan beliau yang sentiasa berlandaskan keahlian, kecintaan dan kecekalan ternyata disedari dan diakui oleh masyarakat bangsanya. Beliau ialah pemikir dan pencetus beberapa gagasan besar dalam pelbagai bidang - agama, ekonomi, bahasa, sastera, politik, pendidikan dan kebudayaan sebagai suatu keseluruhan yang menandai tamadun Melayu.

RM3.75
RM25.00