NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM48.00 RM60.00
MEDIA PENDIDIKAN KAJIAN REKA BENTUK BERPUSATKAN PELAJAR
End In :
Price RM48.00 RM60.00
Size (L x W x H) 25 cm x 18 cm x 2 cm
Availability 8
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 978-629-7524-16-0

Buku Media Pendidikan: Kajian dan Reka Bentuk Berpusatkan Pelajar adalah sebuah buku yang merumuskan pengalaman serta dapatan penyelidikan berkaitan media kreatif dan adaptasinya dalam pendidikan sebagai panduan untuk penyelidik dan pembangun bahan instruksi berasaskan multimedia. Keunikan buku ini ialah kandungannya yang mengintegrasikan bidang reka bentuk media kreatif dan bidang reka bentuk instruksi. Buku ini merangkumi pelbagai konteks penulisan, termasuk aspek lontaran idea, laporan penyelidikan, tinjauan literatur dan panduan langkah demi langkah. 

Buku Media Pendidikan: Kajian dan Reka Bentuk Berpusatkan Pelajar adalah sebuah buku yang merumuskan pengalaman serta dapatan penyelidikan berkaitan media kreatif dan adaptasinya dalam pendidikan sebagai panduan untuk penyelidik dan pembangun bahan instruksi berasaskan multimedia. Keunikan buku ini ialah kandungannya yang mengintegrasikan bidang reka bentuk media kreatif dan bidang reka bentuk instruksi. Buku ini merangkumi pelbagai konteks penulisan, termasuk aspek lontaran idea, laporan penyelidikan, tinjauan literatur dan panduan langkah demi langkah. Tajuk ini dipilih memandangkan media pendidikan merupakan elemen terpenting dalam perkembangan teknologi pendidikan semasa. Memandangkan, keberkesanan sesuatu media pendidikan adalah bergantung sepenuhnya terhadap ketepatan pembangunan. Khususnya, aspek pematuhan terhadap prinsip-prinsip reka bentuk yang dibina berpandukan dapatan kajian. Di mana, reka bentuk berpusatkan pengguna adalah penting dititik beratkan sepanjang proses pembangunan sesuatu media pendidikan. Oleh itu, konteks dan persembahan buku ini adalah bermatlamatkan menangani persoalan ini. Buku ini memuatkan lapan bab yang membincangkan pelbagai aspek kajian dan reka bentuk berkaitan media kreatif pendidikan. Reka bentuk yang baik sering dikaitkan dengan aspek estetika, iaitu cantik serta menarik dipandang. Reka bentuk media kreatif pendidikan yang berkesan sebenarnya adalah lebih daripada itu. Reka bentuk berkesan merangkumi pelbagai aspek termasuk kebolehgunaan dan penerimaan pengguna. Secara kesimpulan, buku ini amat sesuai untuk dijadikan sebagai rujukan oleh para pendidik dan pelajar dalam meningkatkan pengetahuan berkaitan penyelidikan dan reka bentuk, khususnya dalam bidang media kreatif pendidikan. Buku ini juga sesuai untuk dijadikan panduan oleh pembangun bahan instruksi bagi memastikan keberkesanan maksimum perisian yang dihasilkan. Dengan panduan serta contoh praktikal yang diberi menjadikan buku ini unik berbanding buku-buku sedia ada di pasaran.

What's in the box

BUKU BERSERTA BUBBLE WRAP