NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM2.00 RM40.00
GENETIK KONSEP DAN MASALAH
End In :
Price RM2.00 RM40.00
Size (L x W x H) 10 cm x 7 cm x 0.5 cm
Points Needed 800
Availability 1
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 983-2620-19-8

Genetik merupakan suatu cabang Biologi yang mencabar. Penyelesaian masalah dan pemahaman konsep amat ditekankan. Pengajaran dan pembelajaran yang betul menjadikan subjek ini amat menyeronokkan.Genetik:Konsep dan Masalah mengandungi huraian tentang konsep dan contoh-contoh soalan serta penyelesaiannya. Buku ini merangkumi tajuk-tajuk: Corak pewarisan/Prinsip Herediti, Statistik Peristiwa Genetik, Ubahsuaian Nisbah Mendel, Kacuk uji dan Kacuk balik, Kaitan gen, alel dan kromosom, Gen terangkai seks, Genetik Manusia, Genetik Populasi, Mutasi, Genetik Molekul dan Asas Kejuruteraan Genetik dan Bioteknologi.

Genetik merupakan suatu cabang Biologi yang mencabar. Penyelesaian masalah dan pemahaman konsep amat ditekankan. Pengajaran dan pembelajaran yang betul menjadikan subjek ini amat menyeronokkan.Genetik:Konsep dan Masalah mengandungi huraian tentang konsep dan contoh-contoh soalan serta penyelesaiannya. Buku ini merangkumi tajuk-tajuk: Corak pewarisan/Prinsip Herediti, Statistik Peristiwa Genetik, Ubahsuaian Nisbah Mendel, Kacuk uji dan Kacuk balik, Kaitan gen, alel dan kromosom, Gen terangkai seks, Genetik Manusia, Genetik Populasi, Mutasi, Genetik Molekul dan Asas Kejuruteraan Genetik dan Bioteknologi. Setiap tajuk dilengkapi dengan rajah-rajah menerangkan konsep-konsep yang sukar difahami dan rajah-rajah untuk menerangkan sesuatu teknik atau proses. Buku ini sesuai untuk Genetik asas peringkat universiti, STPM, Matrikulasi, A level dan yang setaraf dengannya. Buku ini merupakan edisi pertama penulis dan sebarang teguran yang membina amat diharapkan.