PELAKSANAAN PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 1 TELAH BERMULA PADA 29 JUN 2021 SEHINGGA TARIKH DIBERITAHU KELAK. #STAYHOME #STAYSAFE
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM80.00
FIZIK UNTUK SAINS DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN MAGNET
Price RM80.00
Size (L x W x H) 25.5 cm x 17.5 cm x 2 cm
Availability 10
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Topik-topik seperti Elektrostatik, Medan Elektrik, Hukum Gauss, Keupayaan Elektrik, Kapasitor dan Dielektrik, Arus Terus, Litar Arus Terus, Medan Magnet, Punca Medan Magnet, Aruhan Elektromagnet dan Litar Arus Ulang Alik yang menjadi mata pelajaran asas subjek Fizik di universiti dijelaskan dalam buku ini boleh dijadikan rujukan kepada para pelajar.

Dalam menghapuskan pemahaman bahawa Fizik ialah subjek yang sukar, FIZIK untuk Sains dan Kejuruteraan Elektrik dan Magnet ditulis dengan pendekatan pedagogi pendidikan bagi memudahkan pemahaman kepada prinsip-prinsip Fizik. Kaedah 'Konsep dan Penyelesaian Masalah' melalui puluhan soalan soalan dan cara penyelesaiannya akan memperkukuhkan pemahaman kepada prinsip-prinsip Fizik ini dan sekaligus dalam menjalinkannya dengan alam fizikal dan kehidupan harian. Topik-topik seperti Elektrostatik, Medan Elektrik, Hukum Gauss, Keupayaan Elektrik, Kapasitor dan Dielektrik, Arus Terus, Litar Arus Terus, Medan Magnet, Punca Medan Magnet, Aruhan Elektromagnet dan Litar Arus Ulang Alik yang menjadi mata pelajaran asas subjek Fizik di universiti dijelaskan dalam buku ini boleh dijadikan rujukan kepada para pelajar.