PELAKSANAAN KAWALAN PERGERAKAN SEPENUHNYA TELAH BERMULA DARI 1 JUN 2021 SEHINGGA 14 JUN 2021. #STAYHOME #STAYSAFE
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM16.60 RM83.00
APRESIASI & KRITIKAN SENI VISUAL
End In :
Price RM16.60 RM83.00
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 1.4 cm
Availability 17
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Isi kandungan buku ini berkaitan dengan apresiasi dan kritikan seni visual. Ia mengupas persoalan yang jarang diperkatakan. Tulisan ini juga ada yang pernah disiarkan dalam beberapa penerbitan seperti majalah Dewan Budaya, Anjung Seri dan Fantasi.

Isi kandungan buku ini berkaitan dengan apresiasi dan kritikan seni visual. Ia mengupas persoalan yang jarang diperkatakan. Tulisan inijuga ada yang pernah disiarkan dalam beberapa penerbitan seperti majalah Dewan Budaya, Anjung Seri dan Fantasi. Namun begitu bagi memantapkan isi kandungannya penulis telah melakukan beberapa penyesuaian dengan keizinan penerbitan asalnya. Bagi memudahkan rujukan, penulis telah menyediakan gambar dan ilustrasi yang menarik. Ini akan dapat meningkatkan lagikefahaman para pembaca bagi mengikuti buku ini dengan lebih berkesan lagi.