NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM40.00
ISLAM HADHARI MENANGANI GELOMBANG GLOBALISASI
Price RM40.00
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 2 cm
Points Needed 800
Availability 15
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 978-983-2620-79-2

Konsep pertama dibawa oleh pemikiran kuasa-kuasa besar Barat bagi mengeksploitasi kuasa-kuasa kecil dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sains dan teknologi dan sosiobudaya. Buku ini berusaha menjelaskan bagaimana pendekatan yang membawa kaedah baharu Islam yang bersifat hadhari atau bertamadun yang positif bagi menangani gelombang globalisasi yang mungkin membawa akibat negatif kepada dunia dan manusianya. Buku yang mengandungi sepuluh bab ini membahaskan definisi dan strategi globasisasi Islam Hadhari, mengikut perspektif negara Malaysia. Ia turut membicarakan takrif dan konsep Islam Hadhari oleh para ilmuan Islam dengan mendalam. Dalam membicarakan Islam Hadhari sebagai asas kepada pemikiran global, aspek-aspek pendidikan, pembangunan insan, dan perhubungan dengan sains dan teknologi, juga dikupas dengan panjang lebar.

Buku ini disusun untuk memperkatakan dua konsep dalam bidang epistemologi ilmu yang lahir pada awal abad ke-21 ini: Islam Hadhari dan Globalisasi. Konsep pertama dibawa oleh pemikiran kuasa-kuasa besar Barat bagi mengeksploitasi kuasa-kuasa kecil dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sains dan teknologi dan sosiobudaya. Buku ini berusaha menjelaskan bagaimana pendekatan yang membawa kaedah baharu Islam yang bersifat hadhari atau bertamadun yang positif bagi menangani gelombang globalisasi yang mungkin membawa akibat negatif kepada dunia dan manusianya. Buku yang mengandungi sepuluh bab ini membahaskan definisi dan strategi globasisasi Islam Hadhari, mengikut perspektif negara Malaysia. Ia turut membicarakan takrif dan konsep Islam Hadhari oleh para ilmuan Islam dengan mendalam. Dalam membicarakan Islam Hadhari sebagai asas kepada pemikiran global, aspek-aspek pendidikan, pembangunan insan, dan perhubungan dengan sains dan teknologi, juga dikupas dengan panjang lebar. Selain itu, buku ini membincangkan bagaimana Islam Hadhari menangani isu-isu terorisme, ekonomi, ilmu pengetahuan dan sosiobudaya, di samping usaha untuk membina satu paradigma pendidikan pemikiran Islam bagi menangani gelombang globalisasi yang kian mendesak kehidupan umat manusia.