NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM20.00
URUS TADBIR MASJID SECARA BERKESAN
Price RM20.00
Size (L x W x H) 15 cm x 1 cm x 23 cm
Points Needed 400
Availability 8
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 978-983-3759-89-7

Buku ini menerangkan bagaimana kaedah pengurusan Masjid yang terbaik.

Bagaimana kaedah pengurusan Masjid yang terbaik.

Bagi memudahkan pembacaan, buku ini disusun mengikut bab. Bab satu membincangkan konsep, matlamat pengimarahan dalam konteks pengurusan dan pentadbiran. Kenapa pentingnya pengimarahan masjid dihubungkaitkan dengan pusat pentadbiran masjid yang bersifatkan menyeluruh. Bab dua membincangkan konsep urus tadbir masjid yang mencakupi definisi pengurusan, perlunya pengurusan dan pentadbiran yang sistematik, pengurusan masjid di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, matlamat pengimarahan pendidikan masjid, keperluan kepada aktiviti pengimarahan masjid dan media pengurusan masjid. Bab tiga membincangkan secara umum cabaran semasa pengurusan dan pentadbiran masjid yang sering dihadapi oleh para pentadbir masjid. Bab empat membincangkan realiti urus tadbir masjid masa kini dan dibuat beberapa saranan untuk penambahbaikan urus tadbir masjid secara cemerlang.