PELAKSANAAN PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 1 TELAH BERMULA PADA 29 JUN 2021 SEHINGGA TARIKH DIBERITAHU KELAK. #STAYHOME #STAYSAFE
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM30.00
FONOLOGI BAHASA IBAN-FONOLOGI JAKU IBAN
Price RM30.00
Size (L x W x H) 15 cm x 1 cm x 23 cm
Availability 48
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Buku Fonologi Bahasa Iban-Fonologi Jaku Iban ini ditulis bagi memberi pengenalan kepada Fonologi sebagai cabang linguistik. Berdasarkan kaedah mengenal bunyi, fonem dan variasi fonem, bahasa Iban diperkenalkan dengan tunjuk ajar bagaimana penutur boleh membuat analisis sistem bunyinya.

Buku Fonologi Bahasa Iban-Fonologi Jaku Iban ini ditulis bagi memberi pengenalan kepada Fonologi sebagai cabang linguistik. Berdasarkan kaedah mengenal bunyi, fonem dan variasi fonem, bahasa Iban diperkenalkan dengan tunjuk ajar bagaimana penutur boleh membuat analisis sistem bunyinya.
Ditulis dwibahasa, terdapat 6 Bab terkandung di dalamnya dengan Bahagian 1 dalam bahasa Melayu dan bahasa Iban dalam Bahagian II. Dikhususkan kepada guru, penuntut dan penyelidik bahasa Iban, buku ini diharap menjadi rujukan utama pembaca bagi mendalami penghuraian fonologi bahasa Iban.

Penulis
Asmah Haji Omar
Rosline Sandai