NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM8.40 RM28.00
PENDIDIKAN SEKS: SUATU PERSPEKTIF SOSIAL
End In :
Price RM8.40 RM28.00
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 0.5 cm
Availability 50
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Pendidikan Seks: Suatu Perspektif Sosial adalah sebuah buku yang secara khusus membicarakan pendidikan seks dalam konteks Malaysia. Pendidikan Seks sebenarnya telah menjadi suatu isu yang kontroversi dalam masyarakat. Sementara terdapat pihak-pihak yang melobi untuk memperkenalkan pendidikan seks. terdapat pula pihak-pihak yang menentangnya. Pelbagai alasan telah diberikan oleh kedua-dua belah pihak. Dalam masa yang sama, fenomena-fenomena sosial moden termasuklah isu-isu berkaitan seksual yang dianggap masalah terus melanda masyarakat. Seringkali pula generasi muda yang dikaitkan dengan masalah-masalah sosial berkenaan. Apakah penghalang kepada pendidikan seks, mengapakah ia perlu, apakah kandungannya dan bagaimana pelaksanaannya adalah antara perkara-perkara yang dihalusi dalam buku ini.

Pendidikan Seks: Suatu Perspektif Sosial adalah sebuah buku yang secara khusus membicarakan pendidikan seks dalam konteks Malaysia. Pendidikan Seks sebenarnya telah menjadi suatu isu yang kontroversi dalam masyarakat. Sementara terdapat pihak-pihak yang melobi untuk memperkenalkan pendidikan seks. terdapat pula pihak-pihak yang menentangnya. Pelbagai alasan telah diberikan oleh kedua-dua belah pihak. Dalam masa yang sama, fenomena-fenomena sosial moden termasuklah isu-isu berkaitan seksual yang dianggap masalah terus melanda masyarakat. Seringkali pula generasi muda yang dikaitkan dengan masalah-masalah sosial berkenaan. Apakah penghalang kepada pendidikan seks, mengapakah ia perlu, apakah kandungannya dan bagaimana pelaksanaannya adalah antara perkara-perkara yang dihalusi dalam buku ini. Dalam penulisannya. penulis telah meneliti pendidikan seks daripada pelbagai perspektif seperti daripada sudut agama, pandangan sekular, kenyataan pihak berkuasa dan situasi golongan remaja. Analisis adalah juga berpandukan kajian-kajian persepsi remaja yang telah dilakukan oleh penulis. Penyampaian diselitkan dengan unsur-unsur interaktif yang merangsang minda. Di akhir buku, penulis telah cuba merumuskan suatu kerangka pendidikan seks yang difikirkan sesuai dalam konteks masyarakat Malaysia.