NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM6.60 RM22.00
MODUL-MODUL KELOMPOK SIRI 2: APLIKASI PENDEKATAN DAN TEKNIK BIMBINGAN
End In :
Price RM6.60 RM22.00
Size (L x W x H) 25 cm x 17.5 cm x 0.5 cm
Availability 10
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Modul-modul Kelompok: Aplikasi Pendekatan dan Teknik Birmbingan adalah langkah proaktif untuk menggalakkan perbincangan, Kajian-kajian dan penulisan iimiah yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai modul-modul kelompok, kaunseling dan bimbingan. Bagi memantapkan aplikasi agar praktikal kepada pengguna, setiap bab membincangkan dengan jelas asas sesuatu kelompok dari segi objektif, strategi dan prosesnya. Buku ini merupakan lanjutan buku Modul Kelompok:

Modul-modul Kelompok: Aplikasi Pendekatan dan Teknik Birmbingan adalah langkah proaktif untuk menggalakkan perbincangan, Kajian-kajian dan penulisan iimiah yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai modul-modul kelompok, kaunseling dan bimbingan. Bagi memantapkan aplikasi agar praktikal kepada pengguna, setiap bab membincangkan dengan jelas asas sesuatu kelompok dari segi objektif, strategi dan prosesnya. Buku ini merupakan lanjutan buku Modul Kelompok: Aplikasi Pendekatan dan Teknik Bimbangan Siri 1. Secara khususnya buku Modul Kelompok: Aplikasi Pendekatan dan Teknik Bimbangan Siri 2 dibahagikan kepada tiga bab iaitu Modul Kelompok Pengurusan Diri dan Masa, Modul Kelompok Pengurusan Tekanan dan Modul Kelompok Mengatasi Konflik.