NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM8.00 RM40.00
MODUL-MODUL KELOMPOK SIRI 1: APLIKASI PENDEKATAN DAN TEKNIK BIMBINGAN
End In :
Price RM8.00 RM40.00
Size (L x W x H) 25 cm x 17.5 cm x 1.5 cm
Availability 10
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Modul-modul Kelompok: Aplikasi Pendekatan dan Teknik Bimbingan adalah langkah proaktif untuk menggalakkan perbincangan, kajian-kajian dan penulisan ilmiah yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai modul-modul kelompok, kaunseling dan bimbingan. Bagi memantapkan aplikasi agar praktikal kepada pengguna, setiap bab membincangkan dengan jelas asas sesuatu kelompok dari segi objektif, strategi dan prosesnya. Buku ini dibahagikan kepada bab pengenalan dan tujuh modul iaitu Pengenalan Kelompok dan Modul-modul Kelompok, Modul Kelompok Suai Kenal, Modul Kelompok Membina Hubungan, Modul Kelompok Membina Kepercayaan, Modul Kelompok Menerokai Potensi Diri, Modul Kelompok Membina Konsep Kendiri, Modul Kelompok Renungan Kembali dan Modul Kelompok Penamatan Manakala Modul-Modul Kelompok:

Modul-modul Kelompok: Aplikasi Pendekatan dan Teknik Bimbingan adalah langkah proaktif untuk menggalakkan perbincangan, kajian-kajian dan penulisan ilmiah yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai modul-modul kelompok, kaunseling dan bimbingan. Bagi memantapkan aplikasi agar praktikal kepada pengguna, setiap bab membincangkan dengan jelas asas sesuatu kelompok dari segi objektif, strategi dan prosesnya. Buku ini dibahagikan kepada bab pengenalan dan tujuh modul iaitu Pengenalan Kelompok dan Modul-modul Kelompok, Modul Kelompok Suai Kenal, Modul Kelompok Membina Hubungan, Modul Kelompok Membina Kepercayaan, Modul Kelompok Menerokai Potensi Diri, Modul Kelompok Membina Konsep Kendiri, Modul Kelompok Renungan Kembali dan Modul Kelompok Penamatan Manakala Modul-Modul Kelompok: Aplikasi Pendekatan dan Teknik Bimbingan Siri 2 pula adalah lanjutan buku ini yang memuatkan tiga modul iaitu Modul Pengurusan diri dan Masa, Modul Kelompok Pengurusan Tekanan, dan Modul Kelompok Mengatasi Konflik.