NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM3.50 RM35.00
HALA TUJU KAUNSELING
End In :
Price RM3.50 RM35.00
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 1 cm
Availability 6
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Proses modenisasi dan globalisasi, telah mewujudkan trend dan fenomena baru dalam kehidupan semua golongan masyarakat di negara ini. Fenomena ini menjadi cabaran kepada proses kaunseling. Perkara ini memberikan implikasi dan cabaran besar kepada pengamal perkhidmatan kaunseling yang memerlukan anjakan paradigma yang menyeluruh bagi memanifestasikan ilmu pertolongan demi kesejahteraan masyarakat.

Proses modenisasi dan globalisasi, telah mewujudkan trend dan fenomena baru dalam kehidupan semua golongan masyarakat di negara ini. Fenomena ini menjadi cabaran kepada proses kaunseling. Perkara ini memberikan implikasi dan cabaran besar kepada pengamal perkhidmatan kaunseling yang memerlukan anjakan paradigma yang menyeluruh bagi memanifestasikan ilmu pertolongan demi kesejahteraan masyarakat. Hala Tuju Kaunseling adalah terjemahan idea dan garapan polisi dalam usaha untuk melahirkan pengamal ilmu kaunseling di institusi pengajian tinggi sejajar dengan aspirasi dan keperluan negara.