NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
25
IMAGERI DAN PROSES KOGNISI: KAEDAH HERMENEUTIK DAN INTERPRETASI
RM22.50 RM30.00
IMAGERI DAN PROSES KOGNISI: KAEDAH HERMENEUTIK DAN INTERPRETASI
End In :
Price RM22.50 RM30.00
Size (L x W x H) 15 cm x 1 cm x 23 cm
Points Needed 3000
Availability 25
Shipping Fee
Quantity
Description
Buku ini memberi pengetahuan tentang konsep dan jenis imageri yang hadir ketika pelajar menulis karangan, bagaimana kaedah Hermeneutik membantu dalam menginterpretasi teks karangan dari segi kehadiran imageri, kategori karangan dan kekerapan kehadiran imageri dalam karangan, hubungan imageri dan psikologi melalui pengalaman, daya kreativiti pelajar dalam penulisan karangan dan implikasi kehadiran imageri dalam karangan pelajar. Pensyarah, guru dan pelajar di IPT dan IPG yang berminat tentang imageri dalam karangan pelajar sekolah menengah boleh juga menggunakan buku ini sebagai rujukan. Buku ini menyediakan suatu koleksi yang bermakna dalam bidang bahasa dan psikologi pendidikan. Semoga buku ini memberi manfaat kepada para pembaca dalam menambahkan ilmu pengetahuan tentang kehadiran imageri dan proses kognisi melalui interpretasi menggunakan kaedah Hermeneutik sebagai kaedah kualitatif.