NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
25
PROSES KOGNISI DAN AFEKSI: KAEDAH PEDAGOGI HERMENEUTIK DAN INTERPRETASI
RM22.50 RM30.00
PROSES KOGNISI DAN AFEKSI: KAEDAH PEDAGOGI HERMENEUTIK DAN INTERPRETASI
End In :
Price RM22.50 RM30.00
Size (L x W x H) 15 cm x 1 cm x 23 cm
Points Needed 2300
Availability 30
Shipping Fee
Quantity
Description

Buku Proses Kognisi dan Afeksi: Kaedah Pedagogi Hermeneutik dan Interpretasi ditulis untuk pembaca dari IPTA, IPTS, Institut Perguruan, penyelidik yang berminat dalam bidang Psikolinguistik, Guru-Guru Bahasa dan yang mencintakan bahasa (Penulisan); Psikologi Pendidikan (Proses Kognisi dan Afeksi); dan Kaedah Pedagogi Hermeneutik (Kaedah Interpretasi Teks Penulisan).
Buku ini diharap menjadi rujukan untuk pembaca yang ingin mendalami peranan proses kognisi dan afeksi yang dialami dalam menginterpretasi teks karangan pelajar dalam konteks Kaedah Pedagogi Hermeneutik sebagai kaedah interpretasi teks penulisan.
Pelajar Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah juga boleh memanfaatkan buku ini dengan mengenali dan mendalami aspek Kaedah Kualitatif, iaitu Kaedah Pedagogi Hermeneutik untuk digunakan dalam penulisan kertas projek dan tesis.