PELAKSANAAN KAWALAN PERGERAKAN SEPENUHNYA TELAH BERMULA DARI 1 JUN 2021 SEHINGGA 14 JUN 2021. #STAYHOME #STAYSAFE
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
70
DI SEKITAR PUISI MELAYU MODEN
RM7.50 RM25.00
DI SEKITAR PUISI MELAYU MODEN
End In :
Price RM7.50 RM25.00
Size (L x W x H) 15 cm x 1 cm x 23 cm
Availability 26
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Buku kecil ini menyusuri sejarah dan pengalaman yang dilalui oleh puisi Melayu moden di negara ini bermula pada awal pertumbuhan dan perkembangannya hingga ke tahun-tahun awal abad ke-21 bagi melengkapkan sebahagian daripada keperluan usaha tersebut.

Usia puisi Melayu moden melewati usia 72 tahun. Usia ini masih muda berbanding dengan sejarah puisi moden di barat atau beberapa buah negara di Nusantara. Meskipun segitu, pengalaman puisi Melayu moden di negara in sudah menggambarkan kematangannya setanding dan seiring dengan pengalaman puisi moden di tempat-tempat lain. Menjadi kemestian kepada para pencinta sastera Melayu mempelajari dan memahami sejarah ini bukan sekadar untuk menambah ilmu, tetapi juga asas kepada usaha memperkasakannya dalam apa jua bentuk wacana. Buku kecil ini menyusuri sejarah dan pengalaman yang dilalui oleh puisi Melayu moden di negara ini bermula pada awal pertumbuhan dan perkembangannya hingga ke tahun-tahun awal abad ke-21 bagi melengkapkan sebahagian daripada keperluan usaha tersebut.