NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM20.40 RM34.00
CITRA WANITA DALAM KESUSASTERAAN MELAYU TRADISIONAL
End In :
Price RM20.40 RM34.00
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 1 cm
Points Needed 680
Availability 24
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 978-983-41681-6-2

Buku Citra Wanita Dalam Kesusasteraan Melayu memuatkan kepelbagaian gambaran imej wanita yang dilukiskan dalam sesuatu teks atau karya yang mencantumkan kedua-dua unsur fizikal dan mental. Di dalamnya terkandung keberanian, kecantikan atau binaan diri, yang dianggap tidak sama dengan feminisme. Buku ini memberi perhatian kepada beberapa genre yang wujud dalam perbendaharaan kesusasteraan Melayu tradisional yang menampilkan beberapa watak wanita dengan unsur-unsur keistimewaan tertentu. Jadi peneliti tidaklah hanya memberi perhatian kepada puteri-puteri jelita dalam kesusasteraan hikayat, tokoh-tokoh wanita menjadi contoh dalam kesusasteraan berunsur agama dan para permaisuri serta puteri-puteri dalam kesusasteraan sejarah. Buku yang mengandungi lima bab ini terdiri daripada Bab I – Latar Belakang Kesusasteraan Melayu Tradisional dan Pembahagian Genre, Bab II – Pendekaran Kajian Wanita dan Kesusasteraan Melayu Tradisional, Bab III – Citra Wanita dalam Tradisi Lisan Melayu, Bab IV-Citra Wanita dalam Tradisi Tulisan dan Bab V- Kesimpulan. Buku ini sesuai kepada semua pembaca terutama kepada pengkaji kesusasteraan Melayu dalam menyelami watak dan perwatakan wanita zaman feudal."
 

Buku Citra Wanita Dalam Kesusasteraan Melayu memuatkan kepelbagaian gambaran imej wanita yang dilukiskan dalam sesuatu teks atau karya yang mencantumkan kedua-dua unsur fizikal dan mental. Di dalamnya terkandung keberanian, kecantikan atau binaan diri, yang dianggap tidak sama dengan feminisme. Buku ini memberi perhatian kepada beberapa genre yang wujud dalam perbendaharaan kesusasteraan Melayu tradisional yang menampilkan beberapa watak wanita dengan unsur-unsur keistimewaan tertentu. Jadi peneliti tidaklah hanya memberi perhatian kepada puteri-puteri jelita dalam kesusasteraan hikayat, tokoh-tokoh wanita menjadi contoh dalam kesusasteraan berunsur agama dan para permaisuri serta puteri-puteri dalam kesusasteraan sejarah. Buku yang mengandungi lima bab ini terdiri daripada Bab I – Latar Belakang Kesusasteraan Melayu Tradisional dan Pembahagian Genre, Bab II – Pendekaran Kajian Wanita dan Kesusasteraan Melayu Tradisional, Bab III – Citra Wanita dalam Tradisi Lisan Melayu, Bab IV-Citra Wanita dalam Tradisi Tulisan dan Bab V- Kesimpulan. Buku ini sesuai kepada semua pembaca terutama kepada pengkaji kesusasteraan Melayu dalam menyelami watak dan perwatakan wanita zaman feudal."