PELAKSANAAN KAWALAN PERGERAKAN SEPENUHNYA TELAH BERMULA DARI 1 JUN 2021 SEHINGGA 14 JUN 2021. #STAYHOME #STAYSAFE
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
30
PEMBELAJARAN TERADUN: TREND, ISU DAN AMALAN
RM21.00 RM30.00
PEMBELAJARAN TERADUN: TREND, ISU DAN AMALAN
End In :
Price RM21.00 RM30.00
Size (L x W x H) 15 cm x 1 cm x 23 cm
Points Needed 3000
Availability 18
Shipping Fee
Quantity
Description

Buku Pembelajaran Teradun: Trend, Isu dan Amalan ini ditulis dan didokumentasikan sebagai satu koleksi karya penulisan staf akademik Jabatan Komputeran dari Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Buku ini ditulis hasil pengalaman dan pengetahuan staf akademik dalam pelbagai konteks yang merangkumi teori, kemahiran dan amalan pembelajaran teradun. Terdapat 10 bab merangkumi tiga bahagian. Buku ini dapat dijadikan panduan dan tatapan bagi para pendidik dan pelajar dalam mengasah ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kaedah pembelajaran abad ke-21. Semoga dengan kehadiran buku ini, ilmu yang ditimba dan pengalaman yang dilalui dapat dikongsi dan disebarluas untuk kebaikan dan manfaat bersama.