PELAKSANAAN PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 1 TELAH BERMULA PADA 29 JUN 2021 SEHINGGA TARIKH DIBERITAHU KELAK. #STAYHOME #STAYSAFE
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM25.00
PENGAJARAN DAN PENILAIAN KEBOLEHAN KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA
Price RM25.00
Brand INSTITUT TERJEMAHAN DAN BUKU MALAYSIA
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 1 cm
Points Needed 2500
Availability 22
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Kehidupan dalam dunia kontemporari memungkinkan kita berhubung dengan orang dari pelbagai bahasa dan budaya. Ini membuatkan pengajaran bahasa pertama dan kedua berkembang untuk memenuhi cabaran abad ke-21 dengan memberi keutamaan kepada pembelajaran tentang komunikasi, atau keupayaan berkomunikasi. Buku ini mengutarakan bahawa perubahan yang lebih banyak perlu dilakukan untuk memberikan kesan afektif dan kognitif apabila terdapat pertembungan dengan individu berlainan identiti budaya, nilai sosial dan tingkah laku. Dengan kata lain, pelajar bahasa perlu berupaya untuk berkomunikasi antara budaya.

Kehidupan dalam dunia kontemporari memungkinkan kita berhubung dengan orang dari pelbagai bahasa dan budaya. Ini membuatkan pengajaran bahasa pertama dan kedua berkembang untuk memenuhi cabaran abad ke-21 dengan memberi keutamaan kepada pembelajaran tentang komunikasi, atau keupayaan berkomunikasi. Buku ini mengutarakan bahawa perubahan yang lebih banyak perlu dilakukan untuk memberikan kesan afektif dan kognitif apabila terdapat pertembungan dengan individu berlainan identiti budaya, nilai sosial dan tingkah laku. Dengan kata lain, pelajar bahasa perlu berupaya untuk berkomunikasi antara budaya. Keupayaan linguistik dan antara budaya ialah dua dimensi keupayaan berkomunikasi antara budaya. Tujuan utama buku ini adalah untuk mendefinisikan secara terperinci keupayaan antara budaya, peranan pengajaran bahasa kedua dan bahasa asing dalam menguasai keupayaan tersebut, dan cara kebolehan mereka dinilai. Buku ini turut memberikan pendekatan untuk mengembangkan silibus dan kurikulum melalui mod yang sesuai untuk penilaian keupayaan antara budaya, sama ada diperoleh di dalam atau di luar kelas pembelajaran bahasa. Selain itu, buku ini juga mengetengahkan isu yang berkaitan dengan guru tidak kira di mana mereka berada, dan menyediakan satu kerangka konteks dan kandungan khusus bagi mengembangkan pembelajaran bahasa.