NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM22.50 RM30.00
PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB ISU DAN TREND
End In :
Price RM22.50 RM30.00
Size (L x W x H) 18 cm x 1 cm x 25 cm
Points Needed 3000
Availability 16
Shipping Fee
Quantity
Description

Buku "Pembelajaran Berasaskan Web: Isu Dan Trend" adalah merupakan koleksi penulisan tenaga pengajar dan pelajar pasca siswazah Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Buku ini merangkumi pelbagai konteks penulisan yang merangkumi lontaran idea, kritikan, laporan penyelidikan, tinjauan perpustakaan dan perbincangan isu-isu. Tajuk ini dipilih memandangkan Web kini telah menjadi suatu medium utama dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan. Buku ini memuatkan 16 bab yang ditulis dalam Bahasa Melayu dan juga Bahasa Inggeris dan ianya dibahagikan kepada empat tema perbincangan iaitu isu reka bentuk, aplikasi sumber terbuka, laman sosial dan perkembangan teknologi. Buku ini amat sesuai dijadikan tatapan oleh para pendidik dan juga pelajar dalam meningkatkan pengetahuan berkaitan Web dan pendidikan. Buku ini juga sesuai dijadikan rujukan oleh para penyelidik dalam mengenal pasti permasalahan-permasalahan berkaitan Web dan pendidikan. Dengan kehadiran buku ini, diharap dapat rneningkatkan lagi khazanah ilmu tempatan dalam pasaran ilmu semasa.