PELAKSANAAN KAWALAN PERGERAKAN SEPENUHNYA TELAH BERMULA DARI 1 JUN 2021 SEHINGGA 14 JUN 2021. #STAYHOME #STAYSAFE
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
ART, COMPUTING AND CREATIVE INDUSTRY
ART, COMPUTING AND CREATIVE INDUSTRY
Sort by
Show result

Buku ini sangat sesuai untuk dijadikan sebagai buku rujukan kursus Reka Bentuk Teknologi (RBT) di sekolah serta untuk kursus pengenalan microcontroller di politeknik dan kolej vokasional.

RM24.50
RM35.00

Isi kandungan buku ini berkaitan dengan apresiasi dan kritikan seni visual. Ia mengupas persoalan yang jarang diperkatakan. Tulisan ini juga ada yang pernah disiarkan dalam beberapa penerbitan seperti majalah Dewan Budaya, Anjung Seri dan Fantasi.

RM16.60
RM83.00

Isi kandungan buku ini berhubung dengan pengenalan asas seni visual. Antaranya ialah elemen seni visual iaitu Unsur-Unsur Seni Visual, Prinsip-Prinsip Rekaan dan Lakaran Asas.

RM24.00
RM60.00

Buku C++: Pengenalan Kepada Pengaturcaraan dihasilkan untuk rujukan para pelajar yang mengikuti kursus Teknologi Maklumat/ Sains Komputer di peringkat sijil, matrikulasi, diploma dan ijazah pertama. Di dalam buku ini didedahkan pelbagai contoh atur cara untuk memudahkan para pembaca memahami C++ dengan lebih cepat dan berkesan.

RM12.25
RM35.00
RM17.50
RM25.00

Kandungan buku ini berkaitan dengan beberapa ulasan dan pandangan ahli falsafah klasik dan moden berhubung dengan seni, falsafah dan kritikan.

RM12.00
RM60.00

Buku ini mendedahkan guru-guru kepada pelbagai jenis media pendidikan, elektronik dan bukan elektronik, yang boleh digunakan untuk mempertingkat keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Ia dimulakan dengan perbincangan mengenai faedah penggunaan Pendekatan Bersistem dalam perancangan pengajaran guru.

RM4.70
RM47.00

Buku ini digunakan sebagai panduan atau rujukan oleh pelajar-pelajar dalam jurusan Teknologi Maklumat/Sains Komputer untuk membina Sistem Maklumat berasaskan pangkalan data.

RM10.00
RM50.00

Pendidikan Seni Visual dan Muzik adalah himpunan esei pilihan karya pensyarah-pensyarah Fakulti seni dan Muzik. Esei terpilih ini hasil daripada kajian dan penyelidikan pelbagai bidang Seni Visual dan Muzik. Pendidikan Seni Visual dan Muzik bukan sahaja merupakan mata pelajaran yang mementingkan bakat dan minat tetapi juga sebagai sumber ilmu yang dapat menjana dan membentuk insan yang bersifat penyayang, lemah lembut dan sopan santun yang memahami nilai estetik dan busaya orang lain. Tanpa nilai-nilai ini, manusia sering berdepan dengan pelbagai masalah dan cabaran

RM2.50
RM25.00

Buku ini berkaitan dengan suatu analisis perkembangan penulisan hasil daripada kupasan dan komentar isu-isu seni yang diterbitkan dalam beberapa penerbitan seperti akhbar, majalah buku, katalog pameran sepanjang tahun 1900 hingga 2000.

RM20.00
RM40.00

Sejarah kesedaran visual di Malaya dimulakan dengan penemuan lukisan-lukisan gua khususnya di Gua Tambun, Ipoh dn Gua Badak di Lenggong. Sehinggalah pada tahun 1849 apabila Abdullah bin Abdul Kadir menghasilkan ilustrasi pada buku Hikayat Adullah, alam pelukisan visual oleh peribumi Malaya kosong sebelum ini.

RM11.00
RM55.00

Buku Sistem Pangkalan Data ini ditulis dalam bahasa Malaysia untuk memudahkan pelajar-pelajar memahami konsep pangkalan data. Buku ini boleh digunakan sebagai panduan atau rujukan oleh pelajar-pelajar dalam jurusan Teknologi Maklumat/Sains Komputer untuk membina sistem maklumat berasaskan pangkalan data. Susunan tajuk-tajuk berdasarkan urutan konsep pangkalan data. Tajuk-tajuk adalah seperti pengenalan pangkalan data, persekitaran pangkalan data, kitar hayat pembangunan sistem, model perhubungan entiti, model hubungan, penormalan, bahasa pertanyaan berstruktur (SQL) dan pangkalan data, internet dan web.

RM18.55
RM53.00