NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH. >>><<< JUMPA ANDA SEMUA DI PESTA BUKU ANTARABANGSA KUALA LUMPUR 2023 PADA 26 MEI 2023 SEHINGGA 4 JUN 2023 BERTEMPAT DI PUSAT DAGANGAN DUNIA KUALA LUMPUR (WTCKL).
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM28.00 RM35.00
ANTARAMUKA PERKAKASAN-PERISIAN: ARDUINO ASAS SEHINGGA LANJUTAN
End In :
Price RM28.00 RM35.00
Size (L x W x H) 18 cm x 25 cm x 3.3 cm
Points Needed 700
Availability 17
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

(ISBN : 978-967-2908-53-1)

Buku ini sangat sesuai untuk dijadikan sebagai buku rujukan kursus Reka Bentuk Teknologi (RBT) di sekolah serta untuk kursus pengenalan microcontroller di politeknik dan kolej vokasional.

(ISBN : 978-967-2908-53-1) Buku Antaramuka Perkakasan-Perisian: Arduino Asas Sehingga Lanjutan merupakan sebuah buku yang menterjemahkan hasil penyelidikan, pengalaman mengajar serta kajian literatur menjadi suatu panduan sistematik bagi pelajat dalam membina kemahiran asas dan pertengahan terhadap pengantaramukaan perkakasan-perisian. Dalam era revolusi industri semasa, aspek pengautomasian produksi mendominasi kebanyakan industri pengeluaran. Sehubungan itu, bidang pengantaramukaan perkakasan-perisian telah menjadi suatu komponen ilmu yang sangat penting untuk diterokai. Kemahiran ini adalah keperluan mendesak negara bagi menempuh cabaran menjadi negara pengeluar di masa hadapan. Sebagai persediaan, bidang pengantaramukaan perkakasan-perisian telah mula diperkenalkan kepada pelajar-pelajar di peringkat sekolah lagi. Kurangnya bahan-bahan rujukan yang membincangkan topik ini secara sistematik dan menyeluruh, khususnya bagi pelajar novis merupakan suatu kekangan. Hadirnya buku ini dengan penulisan dalam bahasa Melayu akan dapat membantu mengatasi kekurangan ini. Dengan itu, buku ini harus dimiliki oleh guru-guru dan pelajar-pelajar yang ingin meningkatkan lagi pemahaman dan kemahiran terhadap bidang pengantaramukaan perkakasan-perisian.